Ramon Gaja

Una dansa nua, Ramon Gaja

Una dansa nua narra el viatge d’un esperit que retorna d’entre els morts per descobrir qui és.Una dansa nua és la primera novel·la de Ramon Gaja, fill de Montmeló, professor de filosofia i doctor en llengua i literatura persa que ha viscut a l’Iran vuit anys i ha traduït en vers Els Robayat d’Omar Khayam (Quaderns Crema 2010).