Pere Valls i Duran

EGA (Granollers 1920-1985), Pere Valls i Duran