Montse Sirés

Jaque mate a la mente, Montse Sirés
Poques paraules acompanyades de dibuixos, per profundizar en el poder que té  la ment sobre nosaltres. Està explicat de manera sencilla i concreta.