Miquel Carandell

De les gàbies als espais oberts. Història i futur de Zoo de Barcelona, Miquel Carandell

En els quinze anys que van des del 1955 al 1970, el Zoo de Barcelona va patir una gran transformació: de gàbies amb barrots a espais oberts amb dependències naturalitzades per als animals. A partir de la documentació conservada per Antoni Jonch, director del Zoo de Barcelona en aquest període, que actualment es troba a l’Arxiu Municipal de Granollers, aquest llibre vol explicar aquesta renovació, per tal d’aportar la visió històrica al debat actual sobre què cal fer amb el parc zoològic de Barcelona i els seus hostes.