SobrePantalles.net

SobrePantalles.net és una iniciativa del Servei de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament de Granollers i respon a la creixent demanda d’un espai d’informació i reflexió sobre l’ús de les Noves Tecnologies. Els objectius de SobrePantalles.net serien produir continguts que permetin, tant a professionals com a famílies o joves, fer una reflexió crítica sobre l’ús diari que es fa de les tecnologies i difondre materials que siguin d’utilitat per a la prevenció de qualsevol problemàtica associada, defensant un ús responsable de les TIC (Tecnologies de la Comunicació i la Informació).

SobrePantalles.net és un projecte de caire preventiu dirigit a professionals de l’educació, famílies, adolescents i joves per fomentar un ús moderat, responsable i crític al voltant de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb especial interès per a l’entorn digital 2.0 (xarxes socials, dispositius tecnològics, aplicacions, etc).

Tota la informació a: www.sobrepantalles.net

A qui s’adreça?

A qualsevol persona o col·lectiu que estigui interessat en l’ús de les Noves Tecnologies, ja sigui per:
- Obtenir més informació per motius personals i/o professionals
- Necessiti informació i assessorament com a mare, pare i/o familiar
- Perquè estigui estudiant i necessiti informació sobre el tema
- A professionals que treballin en el municipi
- Etc.

Per contactar amb nosaltres:

93.842.66.68