PuntG

El PuntG és un dispositiu d’atenció, prevenció i reducció de riscos, present les nits festives de Granollers per donar resposta a algunes situacions que es donen o es poden donar durant la festa. És una proposta d’acció directa per reduir els riscos que es desprenen del consum d’alcohol i altres drogues, promocionar una sexualitat respectuosa, lliure i protegida, i atendre les agressions masclistes i altres violències, tot oferint un espai segur, agradable i igualitari. És també una experiència de referència que permet generar coneixements significatius per seguir millorant.

Quan es produeixen grans acumulacions de persones, festa i alcohol, malauradament s'acostumen a tolerar conductes i situacions que són desagradables per tothom. Gent que sobrepassa els límits, que no respecta, que incomoda i, en definitiva, que agredeix. Especialment és habitual justificar aquestes conductes amb els efectes de l'alcohol i altres drogues.

Des del PuntG s'anima a viure una festa segura, agradable i igualitària, a no quedar-se indiferent davant de conductes violentes, masclistes o injustes. La iniciativa promou la visibilització i la denúncia d'allò que passa a la festa, i no hauria de passar.

L’equip de persones presents en el dispositiu són 8 tècnics municipals, 4 homes i 4 dones, que coneixen bé el territori, el camp d’intervenció i estan vinculats a grups de joves, i disposen d’una àmplia experiència i coneixement sobre les temàtiques esmentades. A través d'un punt estàtic, fàcilment identificable, i alguns equips d'educadors i educadores en moviment, s’intenta potenciar nits agradables, crítiques, respectuoses i segures.

Durant les nits de festa, el PuntG posa un estand i un telèfon de contacte a disposició de la ciutadania, per si algú viu o veu una escena desagradable i necessita ajuda. La proposta d’acció directa té l’objectiu de reduir els riscos que es desprenen del consum d’alcohol i altres drogues, promocionar una sexualitat respectuosa, lliure i protegida, i atendre les agressions masclistes i altres violències. Qualsevol atenció prestada és absolutament gratuïta i confidencial.

Aquest dispositiu, malgrat s’encapçala des del Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers, s’ha coordinat amb el grup que ha liderat la redacció del Protocol local contra les violències masclistes en espais festius, i amb les entitats locals que organitzen la festa. Per això, és important donar a conèixer el dispositiu, i comptar amb el seu suport en tot moment, doncs és el centre de coordinació de les actuacions i s’encarrega de desenvolupar les actuacions pertinents a cada situació.

La iniciativa va començar a actuar durant el Musik'n'Viu i la Festa Major de Granollers 2017 i ha anat expandint-se a altres espais de festa, com les Barraques de l'Ascensió.

L'any 2017, dones del grup promotor contra les violències mascilistes, conjuntament amb altres entitats i l'Ajuntament, van treballar un Protocol contra les Agressions Sexistes en Espais de Festa a Granollers, que podeu consultar aquí.

Trobareu més informació sobre el PuntG al web www.SobreDrogues.net i al correu info@sobredrogues.net. També podeu consultar els seus perfils de Facebook i Twitter.  

 

Dades de contacte, per a qualsevol consulta o aportació