Les llúdrigues ens mostren com està el riu

IMPORTANT SOL·LICITAR L'ACTIVITAT A PRINCIPIS DE CURS PER PODER GARANTIR PLAÇA

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.2. L'aigua

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • Conèixer la biologia de la llúdriga
  • Conèixer el canvi de la qualitat dels rius de la conca del Besòs

Descripció breu de l'activitat:

Taller dissenyat específicament per a realitzar directament a la pròpia escola. Consisteix en una petita visita guiada de l’exposició itinerant sobre la llúdriga, complementada amb uns recursos didàctics que ajudaran prèviament a entendre la biologia de la llúdriga, així com també el canvi de la qualitat dels rius de la conca del Besòs en els últims anys.
Els recursos didàctics complementaris apareixeran dins un bagul, del que anirem presentant-los i comentant la seva relació amb les llúdrigues. Ens podem trobar des d’una petita col·lecció biològica de la resta de mustèlids que conformen la seva família, elements que ens ajuden a conèixer la seva dieta, etc. A més, en el cas dels més menuts (cicle  inicial de l’educació primària), hi haurà una titella que farà de protagonista, i de primera ma ens explicarà, els canvis que hagut de viure a la conca en els rius on li agradava viure. Alhora aquesta titella també ens ajudarà a anar descobrint el que hi ha en el bagul.

Continguts conceptuals
● La biologia de les llúdrigues
● El canvi de la qualitat dels rius
● Els motius del declivi i la posterior expansió de la llúdriga a la conca del Besòs
Continguts procedimentals
● Observació de diferents elements que apareixen en un bagul: una petita col·lecció biològica i altres elements vinculats amb la llúdriga
● Visita guiada de l’exposició de la llúdriga

Continguts actitudinals
● Canvi d’hàbits sobre el consum d’aigua
● Respecte per l’entorn natural i la fauna

Competències que es treballen
● Conèixer i comprendre el context natural, social, cultural, i tecnològic on està immers.
● Identificar un problema de naturalesa geogràfica o mediambiental, ubicar-lo en el territori, analitzar-ne les causes i les conseqüències i el rol dels seus protagonistes, valorar les alternatives al problema i fer-ne una proposta pròpia que es pugui dur a la pràctica, tenint en compte l'ús sostenible del medi.
● Participar en la vida col·lectiva de la classe, l'escola i la localitat, posant en pràctica habilitats socials que afavoreixen les relacions interpersonals.
● Desenvolupar habilitats personals (autoestima, autocrítica, autoreflexió, autoaprenentatge, iniciativa…) que afavoreixen les relacions interpersonals.

Nivell educatiu al qual s'adreça:

Ensenyament primari i secundari, cicles i cursos formatius

Temporalització:

Durada: 60 minuts

Calendari: Curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat:

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Centre escolar

 

L'organitza: Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs

 

Nom de la persona de contacte: Israel Molinero

Correu electrònic de la persona de contacte: apren@apren.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

1. Un espai suficientment ampli a l’escola, per tal de poder instal·lar l’exposició i que també hi càpiguen els alumnes asseguts a terra. L’exposició està formada per tres roll ups verticals, una figura a escala real de la llúdriga, uns motlles amb petjades, unes mostres d’excrements i una càmera de trampeig. Cal tenir en compte que aquesta exposició és itinerant i per tant una vegada finalitzat el taler, l’educador se l’emportarà.
2. Per qualsevol consulta, truqueu a Aprèn, Serveis Ambientals: 93 842 81 11 o envieu-nos un correu a apren@apren.cat També podeu consultar el blog: http://viuelbesos.wordpress.com/

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: