El riu en directe

IMPORTANT SOL·LICITAR L'ACTIVITAT A PRINCIPIS DE CURS PER PODER GARANTIR PLAÇA

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.2. L'aigua

Tipus d'activitat: Sortida de camp

 

Objectiu de l'activitat:

● Conèixer els diferents elements que conformen un riu
● Identificar els invertebrats aquàtics més comuns
● Conèixer com són els boscos de ribera a partir dels sentits

Descripció breu de l'activitat:

L’experiència sensorial centrarà aquesta activitat, dissenyada com una activitat plenament inclusiva. Una activitat de la que podran gaudir en plenitud nens i nenes amb discapacitat visual o auditiva. Un riu és una gran oportunitat en aquest sentit per experimentar les sensacions que
es tenen quan s’escolta el so d’un salt d’aigua, la remor de l’aigua que corre, la sensació d’un esquitx d’aigua freda, la cantarella constant d’un rossinyol bord, el tacte llefiscós d’una alga o el repicar dels còdols poden ser moments i experiències molt especials. Totes elles viscudes d’igual manera per un alumne amb discapacitat visual que la resta de companys i companyes de classe. El mateix passa amb les sensacions que et transmet el tacte dels diferents elements
que conformen un riu, com ara el tacte de les fulles dels arbres de ribera, o el caminar d’una cuca de caps per sobre el palmell de la ma, etc.
El fet de desenvolupar l'activitat en un entorn humanitzat però encara prou ben conservat pot fer d'aquesta sortida una oportunitat per a percebre com són realment, en directe, els nostres rius.
Temporalització estàndard
10.00 h Trobada amb els/les educadors/es
10.10 h Esmorzar
10.30 h Inici de l’activitat
13.00 h Dinar i esbarjo
15.30 h Tornada cap al centre
Important: Aquest horari és orientatiu i es pot adaptar a les vostres necessitats.

Continguts conceptuals
● Les característiques dels rius
● La fauna aquàtica
● La importància dels boscos de ribera
Continguts procedimentals
● Mostreig d’invertebrats aquàtics
● Experimentar les sensacions viscudes en contacte amb els diferents elements del riu
Continguts actitudinals
● Respecte envers l’entorn natural
● Canvi d’hàbits sobre el consum d’aigua
Competències que es treballen
● Percebre, comprendre, representar i interpretar l'espai real i virtual, per situar-s'hi, orientar-s'hi i desplaçar-s'hi utilitzant croquis, plànols, mapes i d'altres representacions cartogràfiques.
● Analitzar i interpretar la interacció que es produeix entre l'entorn i l'activitat humana, per percebre els canvis socioambientals com a resultat de la utilització del medi i els seus recursos per part de les societats.
● Contribuir en la construcció d'un nou model de societat basat en els principis del desenvolupament sostenible, afavorint les pràctiques en l'ús responsable, racional, solidari, i democràtic dels recursos.
● Desenvolupar un pensament crític i creatiu, analitzant els problemes socials rellevants i proposant solucions i alternatives a través del diàleg, l'empatia i la cooperació.
● Participar de forma activa en la presa de decisions en assumptes individuals i col·lectius i adquirir el sentit de responsabilitat compartida envers el patrimoni cultural i natural, exercint una ciutadania responsable i compromesa en les comunitats de pertinença.
● Analitzar i donar resposta a problemes contextualitzats, a partir de plantejar-se preguntes investigables científicament, de planificar com trobar evidències de les explicacions inicials elaborades, de posar en pràctica el procés de recerca d'aquestes evidències, de deduir conclusions i d’analitzar-les críticament.
● Utilitzar el coneixement científic per argumentar de manera fonamentada i creativa les actuacions com a ciutadans i ciutadanes responsables, especialment les relacionades amb la gestió sostenible del medi, la salut pròpia i la comunitària, i l’ús d'aparells i materials en la vida quotidiana

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

Cicle inicial ensenyament primari

Temporalització:

Durada: Tota una jornada escolar

Calendari: Curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat:

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Riu Tordera

 

L'organitza: Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs

 

Nom de la persona de contacte: Israel Molinero

Correu electrònic de la persona de contacte: apren@apren.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Observacions
1. El dia de la sortida cal que els/les alumnes portin un calçat còmode, com ara calçat esportiu o de muntanya i encara que no són imprescindibles pot anar bé portar uns mitjons de recanvi. 
Eviteu les sabates i espardenyes obertes. Si feu la visita a finals de curs (maig, juny) cal que els/les alumnes es protegeixin del sol duent gorra o barret, i és preferible que portin aigua.
2. És imprescindible dur cantimplora (eviteu les begudes en llauna).
3. Per qualsevol consulta, truqueu a Aprèn, Serveis Ambientals: 93 842 81 11 o envieu-nos un correu a apren@apren.cat També podeu consultar el blog: http://viuelbesos.wordpress.com/

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: