III Ral·li 2001

DATA III RAL·LI: 01/07/2001

TEMA: BARRIS: SANT MIQUEL, FONT VERDA, CONGOST I L'HOSTAL                    

PUNTS A FOTOGRAFIAR:
 • Museu de la Tela
 • Parc Puig de les Forques
 • Plç. de la Llibertat
 • Part experior del mateix Hostal
 MEMBRES DEL JURAT:
 • Fotògraf: Osvald Ibáñez
 • Fotògraf: Rosa Iglesias
 • AAVV Sant Miquel: Elies Canyelles
 • AAVV Font Verda: Carol Carretero
PREMIATS:
 • 1r Premi: Arian Botey
 • 2n Premi: Clàudia Vidal
 • 3r Premi: Marta Buil
 • 4t Premi: Juan José Vera