Ple municipal

29/11/2007

Resum del Ple de 27 de novembre de 2007

Junta de Portaveus

4) Dictamen relatiu a les Medalles de la Ciutat 2007

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Granollers ha acordat per unanimitat atorgar la Medalla de la Ciutat a títol pòstum a l'expresident de l'Agrupació Excursionista de Granollers, Jordi Icart, mort d'accident el passat mes de febrer. Per la seva tasca de voluntariat i solidaritat amb les persones rebrà la Medalla de la Ciutat Mercè Riera Manté, i tres entitats que celebren els seus aniversaris de fundació: Esbart Dansaire, Club Atlètic Granollers i Club Bàsquet Granollers. L’acte de lliurament de les medalles tindrà lloc el divendres 14 de desembre, a les 20 h, al Teatre Auditori de Granollers.

Mercè Riera Manté neix el 19 d’agost de 1944 a can Riera dels cavalls, la casa on ara és el Xiprer, un projecte de Càritas. És l’ànima i la fundadora de l’espai d’acollida on cada dia es para taula per compartir un àpat, on s’escolta i s’ajuda a les persones. El Xiprer és una entitat solidària amb centenars de voluntaris, que des de 1997 obre les portes a les persones de Granollers i la comarca que viuen al carrer o que els falta un entorn familiar. La Mercè és patrona de la Fundació Privada Vallès Oriental.

Jordi Icart Castelló, de 51 anys, va morir el 24 de febrer de 2007 a Rosselló, d’accident mentre feia espeleologia. Fou president de l’Agrupació Excursionista de Granollers (AEG) durant divuit anys, fins el 2.004. Entitat que estimava com cadascun dels projectes que duia a terme. Era un gran apassionat per la muntanya, l’aventura, la natura. Expert, veterà i membre del Grup d’Investigacions Espeleològiques de Granollers (GIEG) de l’AEG, amb qui l’agost de 2006 va batre el rècord català de profunditat en baixar a la cova més profunda de Catalunya, de 568 metres, l’avenc de Bargadera. Va ser president del GIEG de 1979 a 2000.

L'Esbart Dansaire de Granollers celebra enguany el seu 75 aniversari. Es va fundar l'any 1931 amb la voluntat de recuperar l'aspecte festiu de les danses populars i contribuir en la seva difusió i ensenyament. Actualment està integrat per cinc grups: Espardenyes, Faixes, Barretines, Cos de Dansa  i Antic Dansaires. Hi participen des de nens i nenes de 4 anys fins a gent gran. L'any 1999 estrenen Batecs, el primer espectacle pensat per ser representat en un escenari i l'any 2003 estrenen un espectacle de creació: "BLAÜNCS, dues colles per a una festa", creat amb motiu del 20è aniversari de la Festa Major de Blancs i Blaus.

Club Atlètic Granollers. L'any 1932, l'Agrupació Excursionista, per donar resposta a les necessitats esportives de la ciutat, crea la seva secció d'atletisme. Després de la guerra i fins l'any 1939 el club s'entrena al camp de futbol, fins que l'any 1957 s'inaugura la pista de cendra. Amb aquesta nova pista, que compleix les distàncies olímpiques reglamentàries, el club adquireix una nova dimensió que s'incrementarà encara més amb la inauguració, l'any 1977 de la pista de tartán, que dóna la possibilitat de veure a Granollers competicions d'altíssim nivell. Entre d'altres competicions, el Club organitza el Cross Ciutat de Granollers, que l'any vinent arribarà a la seva 41a edició.

Club Bàsquet Granollers. El club es va crear ara fa 75 anys, la temporada 1932-1933. Va començar la seva activitat amb un equip femení. La Junta del Granollers S.C., va constituir la secció de bàsquet de l’entitat. Posteriorment, es va crear l’equip masculí. Tot i la dissolució provocada per la difícil situació imposada per la Guerra Civil, va ressorgir canviant de nom, de Granollers S.C., a Club Deportivo Granollers. L’any 1946 es  va constituir el Club Bàsquet Granollers, amb la seva primera junta directiva presidida per Frederic Aragonés, tot i que ha tingut posteriors canvis de nom.

Al llarg  dels anys, el bàsquet a Granollers ha esdevingut un esport de referència,  sobretot quan, l'any 1977, va aconseguir arribar a la màxima categoria del  bàsquet espanyol, on va continuar-hi fins l'any 1993. El club ha continuat una època d’èxit amb un equip a la lliga EBA i amb un  gran nombre d'equips a la pedrera que competeixen en les màximes categories del  bàsquet català.

Aprovat per unanimitat

 

Comissió informativa de Secretaria i de l'Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Promoció Econòmica

5).- Dictamen relatiu a modificar l'acord de designació de representants municipals als consells escolars de centre.

El Ple ha nomenat els següents representants al Consell Escolar de Centres:

CEIP FÀTIMA. M.del Mar Sánchez 
CEIP FERRER I GUARDIA.Alba Barnusell
CEIP GRANULLARIUS. Libo Luna
CEIP LLEDONER. Pietat Sanjuán
CEIP JOAN SOLANS. Carles Cabanillas
CEIP MESTRES MONTAÑA. Joan A. Corchado
CEIP PEREANTON. Pietat Sanjuán
CEIP PAU VILA. Josep Mayoral
CEIP PONENT. Albert Soler
CEIP SALVADOR ESPRIU. Maria Marín
ESC. MPAL SALVADOR LLOBET. Mercè Pregona
ESC. MPAL DE TREBALL. Mercè Pregona
IES CARLES VALLBONA. Libo Luna
IES CELESTI BELLERA. Albert Camps
IES ANTONI CUMELLA. Aroa Ortego
ESCOLA BRESSOL TORTUGA. Carles Lax
ESCOLA BRESSOL CANGUR. Albert Soler
ESCOLA BRESSOL XERRIC-XERRAC. Ester Cruz
ESCOLA BRESSOL FÀTIMA. Ester Cruz
ESCOLA D'ADULTS. Josep M. Sebastià
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. Josep M. Junqueras
ESCOLA DE MÚSICA. Mercè Pregona
ESCOLA ANNA MOGAS. Pietat Sanjuán
ESCOLA CERVETÓ. Carles Lax  
EDUCEM. Andrea Canelo
ESTEL. Maria Marín
JARDI. Joan Valero
ESCOLA PIA. Josep M. Sebastià
C. PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
MONTSERRAT MONTERO. Pietat Sanjuán   
  
Vots a favor: PSC/ ERC. Abstencions: CiU/ PP

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 29/2007 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdit

 El Ple ha aprovat l'expedient MC AJT 29/2007 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits per un import de 125.730,41 €

Vots a favor: PSC/ ERC. Vots en contra: PP. Abstencions: CiU

7).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 27/2007 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit

El Ple ha aprovat l'expedient MC AJT 27/2007 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 949.007,66 €.

Vots a favor: PSC/ ERC. Vots en contra: PP. Abstencions: CiU

 

Comissió informativa de l'Àrea Territorial

8).- Dictamen relatiu a ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2007, per la que es va aprovar recuperar d'ofici els terrenys situats al carrer Josep Corbera, cantonada amb Camí Ral, dins del Sector X, el Lledoner.

 El Ple ha ratificat l'acord pres per la Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2007, relatiu a disposar a la recuperació d'ofici dels terrenys situats al carrer J. Corbera cantonada el Camí Ral dins el sector X, El Lledoner, que són de titularitat municipal com a resultat del Projecte de Reparcel.lació del Sector X, El Lledoner, aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 8 de maig de 2007, i destinats a equipament i serveis públics, ocupats sense títol pel senyor J. R. B.

Vots a favor: PSC/ PP. Abstencions: CiU i ERC

9).- Dictamen relatiu a ratificar la Resolució d'Alcaldia núm. 1.510 de 29 d'octubre de 2007 referent a sol·licitar pròrroga d'un conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament, relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge

El Ple ha ratificat la resolució d'alcaldia núm. 1.510 de 29 d'octubre de 2007, relatiu a sol·licitar pròrroga d'un conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament, relatiu l'Oficina Local d'Habitatge.

Aprovat per unanimitat

10).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment l'Ordenança Municipal reguladora de la concessió d'ajuts extraordinaris per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis del barri Congost inclosos dins l'àmbit delimitat del Pla de barris

El Ple ha aprovat inicialment l'ordenança municipal reguladora de la concessió d'ajuts extraordinaris per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis del barri Congost inclosos dins l'àmbit delimitat del Pla de Barris de Granollers d'acord amb l'informe favorable del cap de l'àrea territorial.
L’objecte d’aquesta ordenança és regular la concessió d’ajuts per part de l’Ajuntament de Granollers per a la rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis, com són la reparació de façanes, les rehabilitacions de cobertes i edificis en general, i la col·locació d’ascensors i supressió de barreres arquitectòniques.

Aprovat per unanimitat

11).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment l'Ordenança Municipal d'arbrat de Granollers

 El Ple ha aprovat inicialment l'ordenança municipal de l'arbrat de Granollers, d'acord amb l'informe favorable del coordinador dels Espais Verds de l'Ajuntament de Granollers.
És objecte d’aquesta ordenança establir un règim que reguli totes les accions que es duguin a terme sobre l’arbrat i al voltant d’aquest arbrat municipal. També vol fixar unes directrius tècniques de gestió de l’arbrat i el seu entorn. Aquestes directrius han de servir per definir, programar i coordinar, cas per cas, qualsevol intervenció i totes les accions necessàries per assegurar la bona elecció, conservació, supervivència i seguretat de l’arbrat.

Vots a favor: PSC/ ERC. Vots en contra: CiU. Abstencions: PP

 

Comissió informativa de l'Àrea de Cultura i Educació

12).- Dictamen relatiu a aprovar les bases i la convocatòria d'una plaça de director/a del Museu, com a personal eventual, Grup de classificació A1 (antic Grup A)

El Ple ha aprovat les bases que han de regir la convocatòria d'una plaça de director del Museu, com a personal eventual, grup de classificació A1 (antic grup A), de la plantilla del Patronat Municipal del Museu pel sistema de selecció de concurs oposició lliure.

Vots a favor: PSC/ CiU/ PP. Abstencions: ERC

 

Junta de Portaveus

13).- Mocions

Moció presentada pel grup municipal d’ERC sobre els problemes que afecten els accessos ferroviaris de rodalies i regionals a Barcelona i sobre l’assumpció de responsabilitats de la Ministra de Foment.

Es rebutja la moció amb el vot en contra del PSC, i a favor de la resta de grups municipals (ERC, CIU i PP)