Pla Director Societat del Coneixement

El Pla director participatiu de Societat del Coneixement de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès proposa quatre eixos de treball, 21 objectius estratègics i 107 objectius operatius. Els objectius estratègics són orientacions generals que indiquen on s'han de dirigir els ajuntaments en cada àmbit. Els objectius operatius concreten resultats desitjats. Cada ajuntament desenvolupa un pla d'acció pel seu desplegament. El Pla d'Acció Granollers té una vigència fins l'any 2015.

Granollers

El Pla d'Acció Granollers 2010 proposa 4 eixos de treball, que es desagreguen en 21 objectius estratègics i 107 objectius operatius:

Eix estratègic 1: fer una administració més propera, modernitzar-la i donar compliment al marc jurídic
Eix estratègic 2: posar en valor la infraestructura tecnològica existent als municipis i desplegar-ne de nova
Eix estratègic 3: alinear factors a favor d'una estratègia de competitivitat
Eix estratègic 4: formar, divulgar i donar nous serveis mitjançant les TIC

Accions concretes:

 • Fomenta la proximitat de l'administració 24 hores 7 dies a la setmana mitjançant la realització de tràmits en línia
 • Noves formes de comunicació amb el ciutadà: web 2.0, SMS ciutadà
 • Vertebra el territori amb infraestructures de telecomunicacions: facilita l'extensió de la fibra a nivell de conurbació
 • Assenyala zones per a aterrar-hi infraestructures del coneixement: Can Muntanyola i Roca Umbert Fàbrica de les Arts
 • Aposta per una estratègia de competitivitat basada en les noves tecnologies i el coneixement, i indica mesures concretes per apropar l'assessorament i la formació TIC als professionals
 • Promou el Wifi per a l'ús ciutadà a espais públics
 • Promou formació continuada per reduir l'escletxa digital: formació de 100 professionals, la consolidació del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers (CTUG) com a centre acreditador de ACTIC ( Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació).
 • Divulgació de les TIC, que ajuden a prestar nous serveis públics, concretament en els àmbits de salut i educació.
 • Facilitar mestres, alumnes, pares i mares la implantació de l'ordinador a l'aula.
 • Donar continuïtat a la Setmana Tecnològica i la celebració de la Catosfera

Antecedents:

El novembre de 2008 es va signar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès i el Consorci Localret per portar a terme l'elaboració i redacció del Pla Director Participatiu de Societat del Coneixement (PDSC). Un Pla que es va fer l'any 2002 per definir les línies estratègiques d'actuació en l'àmbit de les noves tecnologies a Granollers i la seva conurbació, i que  s'actualitza i es desenvolupa com  un instrument d'anàlisi i planificació per a prendre decisions estratègiques a la ciutat i als municipis de l'entorn.

El treball s'ha efectuat  en tres fases: entrevistes en profunditat entre novembre 2008 i febrer de 2009; enquestes a ciutadans i empreses als quatre municipis; i debats estratègics en tallers participatius que han tractat diferents àmbits temàtics -l'e-govern, les infraestructures i serveis de telecomunicacions, la innovació i l'economia i la xarxa ciutadana-, i han tingut com a resultat l'informe per a l'elaboració del pla director participatiu presentat per Localret, que sintetitza les conclusions de les fases anteriors.

La Roca

 • L’Ajuntament de la Roca del Vallès, dins el marc del Pla Director de la Societat del Coneixement, té previst portar a terme les següents actuacions:
 • Fer arribar fibra als diferents polígons industrials en el marc de programes com Catalunya Connecta.
 • Desenvolupament de projectes per connectar amb fibra òptica diferents edificis municipals.
 • Ampliar la xarxa de punts wifi / wimax, així com fomentar i facilitar l’ús per part de la ciutadania.
 • Facilitar la implantació d’empreses tecnològiques aprofitant les inèrcies generades per projectes com la Universitat Corporativa de Telefònica.
 • Portar a terme accions per facilitar l’accés als ciutadans al món digital: cursos, connexions wifi, punts amb connexió a internet, etc.
 • Facilitar la comunicació del ciutadà amb l’administració. Compliment de la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics.
 • Creació d’una nova web amb seu electrònica digital
 • Integració de diferents serveis que donen organismes públics (Administració Oberta de Catalunya, Localret...) en el catàleg de serveis de l’ajuntament:    

             Integració de  mòduls en el programa de gestió d’expedientsNotificació electrònica
             Tràmits on line
             Serveis de Via Oberta
             Perfil del contractant ...

 • Reducció de costos de llicències de software fent servir programari lliure.
 • Solucionar els problemes de la implantació de la TDT en un municipi molt extens i amb barreres orogràfiques importants.

Canovelles

L'Ajuntament de Canovelles ha fet un pla d’acció 2010 que inclou 30 accions de desplegament del Pla Director.

A l’eix estratègic 2: infraestructures, destacar que l’Ajuntament està duent a terme actualment junt amb Localret dos estudis:
         - Un enfocat a la interconnexió amb fibra òptica dels edificis municipals
         - Un altre enfocat a l’estudi de radiocomunicacions, més concretament l’impacte de les antenes de telefonia mòbil i d’altres serveis de l’espai radioelèctric al municipi.
 
A l’eix estratègic 3: Promoció econòmica i innovació. Fer esment a la tasca de divulgació i bones pràctiques que s’està fent des del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, que disposa d’una nova sala d’audiovisuals per a fer presentacions i formació així com d’un punt TIC vinculat al club de feina.
 
A l’eix estratègic 4, xarxa ciutadana destacar les nombroses entitats que fan ús de la Sala d’Entitats al Teatre Auditori Can Palots a la qual s’ha dotat amb ordinadors de lliure accés a Internet, permetent organitzar cursos, a més a més dels que ja es venien fent fins ara d’iniciació a la informàtica a la biblioteca. Des de Serveis Socials també s’organitzen cursos de formació adreçats a la gent gran, enfocats a l’aprenentatge intergeneracional per reduir l’escletxa digital.

Les Franqueses

L'Ajuntament de les Franqueses està treballant en el primer eix estratègic de E-govern i administració electrònica amb la posada en marxa de projectes de certificació documental com e-nostrum, per garantir una resposta unitària i certificada al ciutadà.

 • Imminent posada en funcionament de l’OVAC.
 • S’està treballant per tenir al municipi espais amb tecnologia inhalàmbrica (wimax o wifi).

A les Franqueses s’ha apostat decididament per l’aplicació de les noves tecnologies del a informació i la comunicació amb un doble objectiu: ser més eficients i eficaços i acostar l’administració a les persones.