Participació Ciutadana

El Servei de Participació Ciutadana té com a missió afavorir l'establiment de canals participatius per a la implicació de la ciutadania en la presa de decisions del govern local.

El Pla director de Participació Ciutadana és el document que marca les línies estratègiques de participació de la ciutat. Des del Servei de Participació Ciutadana es gestionen els centres cívics, equipaments de proximitat; la relació amb les entitats veïnals i el registre d'entitats de la ciutat.

El Ple de febrer de 2012 ha aprovat inicialment el Reglament del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes en l'àmbit territorial del municipi de Granollers. Aquest reglament regula l'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. La inscripció en el Registre comporta per les entitats i associacions el reconeixement d’un seguit d’avantatges i drets com ara rebre subvencions, utilitzar les instal·lacions municipals, rebre informació de l’Ajuntament i formar part d’òrgans participatius municipals.

Contacte

C. Corró, 49
08401 Granollers
Tels. 93 842 68 37 (Barris) i 93 842 68 36 (Centres cívics)

Pàgina d'ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES
Pàgina dels CENTRES CÍVICS DE GRANOLLERS