PROGRAMA 30 PLUS

Es posa en marxa la quarta edició del Programa 30 plus, en el marc del qual, el Servei d’Ocupació de Catalunya ofereix una subvenció de fins a 1050 € mensuals (equivalent al SMI) als contractes d’un mínim de 6 mesos de durada, adreçats a persones desocupades de 30 anys i més, i que incloguin la formació adient al lloc de treball. El termini màxim per acollir-se a les subvencions per les empreses finalitzarà l'1 de juliol de 2020.

                                  

Quines empreses i entitats poden sol·licitar la subvenció?

  • Empreses i autònoms de la comarca del Vallès Oriental (exceptuant municipis del Baix Vallès*)
  • Entitats i institucions sense afany de lucre
  • Entitats locals, organitzacions sindicals i associacions empresarials

Quins beneficis obtenen les empreses i entitats?

  • Subvenció equivalent al SMI (màxim de 9 mensualitats)*
  • Compatible amb altres incentius fiscals i bonificacions
  • Formació per al lloc de treball també subvencionada
  • Compromís de seguiment de la persona contractada

Quines persones poden participar del programa?

 El programa s’adreça a 35 persones del Vallès Oriental (excepte Baix Vallès**) en situació d’atur, inscrites al SOC com a demandants d’ocupació, de 30 anys o més i amb baix nivell formatiu.

Què oferim a les persones destinatàries?

  • Experiència professional mitjançant un contracte de treball
  • Orientació laboral i acompanyament en el procés de contractació
  • Formació professionalitzadora vinculada al contracte de treball.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb:

Servei Local d’Ocupació. Granollers Mercat. Ajuntament de Granollers

Masia de les Tres Torres. C/ Tres Torres 18-20 de Granollers

Tel. 93 861 13 90 · Fax 938792292

spgarcia@granollers.cat

aescriba@granollers.cat

 

 

*  Data màxima per formalitzar contractes amb 6 mesos subvencionats: 1 de juliol de 2020

    Data màxima per formalitzar contractes amb 9 mesos subvencionats: 1 d'abril de 2020

    (en tots dos casos, el contracte pot tenir més durada, però només serà subvencionables els mesos que entrin dins el període d'execució del programa, fins a 31 de desembre de 2020)

 

** Els municipis del Baix Vallès no inclosos en l'àmbit d'actuació són: Mollet del Vallès, Parets del Vallès, La Llagosta, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Montornès i Montmeló

 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per l'ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol i la RESOLUCIÓ TSF/3060/2018, de 17 de desembre.