VALLÈS ORIENTAL MOTOR- BORSAMOTOR

El Programa Vallès Oriental Motor ofereix suport en processos de selecció de personal a les empreses vinculades al sector del motor i disposa d'una borsa de treball específica, la BORSAMOTOR

 

QUÈ OFERIM A LES EMPRESES DEL SECTOR DEL MOTOR?

SUPORT EN PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL (conèixer i/o millorar la metodologia de selecció per competències)

  • FORMACIÓ i/o Jornades relacionades amb la Selecció per Competències

  • Definició de les competències dels perfils laborals a cobrir (job descriptions)

  • Suport en el redactat d'ofertes de treball

  • Publicació d'ofertes en la plataforma BORSAMOTOR (la plataforma genera un avís via e-mail a les persones candidates inscrites cada vegada que s'hi publica una oferta): https://www.granollers.cat/ocupacioempresa/borsamotor/borsadetreball

  • PROVISIÓ D’ESPAIS on realitzar els processos de selecció

  • Organització de JORNADES D’APROXIMACIÓ entre possibles candidats/ates i les empreses

  • Participació en JORNADES DE NETWORKING

 

QUÈ OFERIM A LES PERSONES CANDIDATES?

- Entrevistes i tutories individuals i/o grupals de suport a la cerca de feina: orientació, definició de competències i millora curricular

- Activitats grupals d’orientació per competències i recerca de feina

- Participació en JORNADES D'APROXIMACIÓ amb empreses amb vinculació a la cadena de valor del motor

- Alta a BORSAMOTOR, plataforma especialitzada d'ofertes, per tal d'estar al·lerta de les ofertes.

 

Enllaços:

- FITXA D'INSCRIPCIÓ a la Borsa de treball especialitzada en el sector del motor

OFERTES DE TREBALL de la BORSAMOTOR

- INFORMACIÓ sobre  cursos relacionats amb el sector del motor i altres vinculats al sector industrial en general.

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ POSEU-VOS EN CONTACTE AMB:

Servei Local d’Ocupació. Granollers Mercat. Ajuntament de Granollers

Masia de les Tres Torres. C/ Tres Torres 18-20 de Granollers

Tel. 93 861 13 90 · Fax 938792292

mchamorro@granollers.cat

 

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local