Obres i Projectes

Aquest Servei redacta els projectes, adjudica les obres municipals i dirigeix la seva execució, tant en obres a la via pública com en equipaments municipals. També vetlla perquè les obres que desenvolupen terceres persones i que incideixen en els espais públics s'adeqüin al planejament.

Servei d'Obres i Projectes

C. Sant Josep, 7, 4a planta

08401 Granollers

Tel. 93 842 66 40

Horari d'atenció al públic: de 9 a 14 h