El Segon Pla Estratègic, aprovat

29 de Juny 2010

El Ple aprova el segon Pla Estratègic de Granollers. El document, “La ciutat que volem. Document propositiu sobre el model de ciutat” vol ser el marc de referència en l’actuació dels diferents actors econòmics, socials i institucionals de la ciutat. Consta del model de ciutat que identifica els principals camins o estratègies per arribar-hi, així com els principals programes d’actuació i projectes que cal portar a terme, un total de 47. Un cop aprovat el document de referència del Pla Estratègic, s’iniciaran immediatament els treballs per preparar-ne l’execució, amb la priorització dels projectes que s’impulsaran inicialment i els sistemes de seguiment i avaluació del procés.