L'Agència Catalana del Consum informarà sobre participacions preferents i deute subordinat a Granollers

El proper dimarts dia 18 de juny a les 19 h i a la sala d'actes de la Biblioteca Roca Umbert, el director de l'Agència Catalana de Consum, Alfons Conesa, explicarà el procediment a seguir per a aquelles persones que van contractar a entitats bancàries aqu

12 de Juny 2013

Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana de Consum, oferirà el proper dimarts dia 18 de juny a les 7 de la tarda i a la sala d'actes de la Biblioteca Roca Umbert (c. Prat de la Riba, 77) una sessió per informar sobre les participacions preferents i deute subordinat que han estat comercialitzats per diverses entitats bancàries en els darrers anys. Tractarà especialment sobre el procediment que han de seguir les persones afectades que vulguin accedir a l'arbitratge per resoldre el seu cas.

Aquests productes financers són perpetus i comporten un risc elevat per a les persones que hi inverteixen. En cas que l'entitat bancària tingui beneficis, el seu valor augmenta i els guanys són superiors a altres productes bancaris. Però cal tenir en compte que la retribució pactada com a pagament d'interessos sempre està condicionada a l'obtenció de beneficis per part de l'entitat emissora (si l'entitat no té beneficis, es perd el dret a cobrar interessos). En el context econòmic actual, han perdut bona part del seu valor.

El gran problema social que han generat aquests productes ha estat conseqüència del fet que es van oferir a moltes persones d'edat avançada i a petits estalviadors, que comptaven que aquests eren productes conservadors, no de risc, semblants a un dipòsit a termini.

Bankia ha posat a disposició dels seus clients que van comprar participacions preferents i obligacions subordinades a les caixes d'estalvi que han donat origen al grup (Caja de Ávila, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia, Caja Rioja i Caja Madrid) la possibilitat d'acudir a arbitratge. L'entitat valorarà de manera individual les particularitats de cada cas. Les sol·licituds d'arbitratge a aquesta entitat es poden presentar a l'oficina de Bankia de la persona interessada abans de les 24 h del dia 30 de juny, mitjançant un formulari que han habilitat.

D'altra banda, Catalunya Caixa s'ha compromès amb l'Agència Catalana del Consum a estudiar individualment els casos en què accepta l'arbitratge de consum, tenint en compte les circumstàncies personals i la manera com es va fer el contracte. Les sol·licituds d'arbitratge es poden presentar a l'oficina de CX de la persona interessada fins al proper 12 de juliol. Les persones que ja hagin sol·licitat arbitratge, el procediment continua el seu curs.

Cal recordar que l'arbitratge és voluntari, tant per a la persona consumidora com per a l'entitat bancària. En cas que l'entitat no accepti l'arbitratge, queda oberta la via judicial.

Les persones que ho desitgin poden adreçar-se a l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) per tal de rebre informació del procediment que cal seguir per demanar un arbitratge de consum o qualsevol altra informació sobre el tema de les participacions preferents i el deute subordinat. També trobaran més informació a l'Agència Catalana de Consum, www.consum.cat.

L'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor és al carrer del Portalet, 4 1a. planta. L'horari d'atenció al públic és, de dilluns a dijous, de 9 a 14 hores. El telèfon és el 93 842 66 35 i el correu electrònic omic@ajuntament.granollers.cat.