Catalunya preveu avançar a aquest estiu l'aplicació del nou calendari vacunal

Aquest nou calendari es començarà a aplicar als nascuts a partir de gener de 2016, i com a novetat, inclourà un reajustament de les dates i les dosis d'algunes vacunes i la incorporació de dues vacunes a la primera infància: una contra el pneumococ i una

30 de Març 2016
+

Calendari de vacunacions sistemàtiques, 2016

 

El Departament de Salut preveu aplicar a partir d’aquest estiu el nou calendari de vacunes sistemàtiques que suposa un reajustament de les dates i de les dosis d'algunes vacunes i la incorporació de la vacuna contra el pneumococ (antipneumocòccica conjugada) i contra la varicel·la a la primera infància, fins ara no incloses. L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha pres aquesta decisió seguint la recomanació del seu Consell Assessor de Vacunacions.

 

El passat mes de gener, la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar un nou calendari vacunal que es proposa posar en marxa a tot l’Estat a principis de 2017. Ara bé, Catalunya ha decidit avançar l’aplicació d’aquest calendari consensuat a escala estatal, aprofitant la incorporació d’aquestes dues vacunes el 2016, per integrar de cop tots els canvis.

 

 

La vacuna contra el pneumococ i contra la varicel·la

 

La vacuna contra el pneumococ s’inclourà als 2, 4 i 11 mesos d’edat mentre que la vacuna contra la varicel·la s’administrarà als 15 mesos, als 3 anys i es mantindrà per als nens i nenes d’11-12 anys (sisè de primària) si són susceptibles de ser vacunats, és a dir, si no han patit la malaltia o prèviament no han estat vacunats.

 

Reajustament de dosis i dates

 

D’altra banda, el nou calendari vacunal preveu un reajustament de les dates i de les dosis d'algunes vacunes:

 

  • La vacuna hexavalent, que fins ara s’administrava als 2, 4 i 6 mesos d’edat passarà a administrar-se als 2, 4 i 11 mesos.

  • La vacuna DTPa (contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina) – VPI (injectable contra la poliomielitis) s’administrarà als 6 anys quan estigui disponible a escala estatal.

  • La triple vírica (xarampió, rubèola i parotiditis) s'administrarà als 12 mesos, com fins ara, però la segona dosis quedarà fixada als 3 anys d'edat.

     

Pel que fa a les dosis de la vacuna contra el meningococ C conjugada, que s’administrava als 2, 6 i 15 mesos, ara es farà als 4 i als 12 mesos i es manté la dels 11-12 anys. I la dosi de la vacuna contra l’hepatitis A, que s’administrava als 12 mesos, ara passa als 15 mesos. La vacuna pentavalent desapareix del calendari perquè s’ha observat que ja no era necessària. I finalment, un altre dels canvis afecta la vacuna antipneumocòccica 23-valent, que ara s'administrarà a partir dels 65 anys.