La torre medieval, nou element a conservar en la reforma de la carretera

La troballa de la torre rodona medieval ha obligat a replantejar-se la idea inicial, i s'ha decidit mantenir-la a la vista com a nou element arqueològic.

26 de Febrer 2010
+

Les obres de reforma de la carretera Anselm Clavé avancen a bon ritme, tot i la gran quantitat de pluja caiguda durant aquests darrers mesos.

Actualment s'està treballant en les places de Maluquer i Salvador i Perpinyà. A la primera s'ha produït una modificació respecte el projecte de reforma original. La troballa de la torre rodona medieval ha obligat a replantejar-se la idea inicial, i s'ha decidit mantenir-la a la vista com a nou element arqueològic. Així, s'instal·larà una estructura que sortirà de dins de la torre que acabarà amb una superfície recoberta amb un paviment de pedra de basalt negra, la que ja s'ha utilitzat en d'altres punts per marcar el recorregut de l'antiga muralla medieval. Aquesta estructura estarà envoltada d'una barana de vidre en tot el seu perímetre que permetrà observar la part inferior.

La conservació de la torre implicarà el trasllat del quiosc prop de l'Oficina de Turisme, deixant així un gran espai a la zona de la plaça actual per realitzar-hi activitats.

La previsió és que la totalitat de les obres, que recordem que van des de la plaça de la Corona fins al carrer de Torras i Bages,  finalitzin el proper mes de juliol si la meteorologia ho permet. La reforma es va iniciar el febrer de 2009 i afecta prop de 14.230 m2 d’un dels principals vials de la ciutat, amb un elevat volum d’activitat comercial i social. Aquesta adequació està consistint a reconvertir aquest eix en un espai amb prioritat per a la circulació de vianants, per donar continuïtat a les actuacions realitzades al nucli antic de la ciutat i a l'entorn més proper. Amb aquesta reforma l'illa de vianants ha passat de 15.000 a 33.000 m2.