S'inicia la fase final de les obres a la plaça de la Corona

Del 22 de febrer al 7 de març no es podrà circular ni estacionar en el carrer d'Alfons IV, entre el carrer del Bisbe de Grivé i la plaça de la Corona, amb motiu de les obres de reparació del paviment de la plaça.

18 de Febrer 2010

Dilluns dia 22 de febrer s'iniciaran les obres de substitució del paviment del vessant sud de la plaça de la Corona, entre el carrer de Castella i el carrer del Conestable de Portugal. La durada prevista de l'actuació serà de quinze dies: una setmana per executar els treballs i una altra per assentar el nou paviment. Per aquest motiu, no es podrà circular amb vehicle per la plaça mentre durin les obres.

Afectació de trànsit:

No es podrà circular ni estacionar en el carrer d'Alfons IV, entre el carrer de Bisbe Grivé i la plaça de la Corona, excepte la càrrega i descàrrega de vehicles autoritzats.
Els vehicles procedents dels carrers de Barcelona, Guayaquil i Castella seran desviats pel carrer del Príncep de Viana.

Afectació recollida d'escombraries:

Durant aquests quinze dies, els contenidors soterrats de la part sud de la plaça de la Corona queden fora de servei.