S'ampliaran les voreres del c. Verge de Núria

Està previst que les obres s'iniciïn la propera primavera.

04 de Febrer 2009
+

El projecte de millora del c. Verge de Núria contempla l’ampliació de les voreres, que passen dels 2 metres actuals a una amplada de 3,50 metres. També s’aprofita per resoldre els encreuaments amb Roger de Flor, Pompeu Fabra i Rec, regularitzant les voreres i ampliant-les en els passos de vianants.

Per ampliar les voreres es reduirà el trànsit a només un carril de circulació (actualment n'hi ha dos). En el tram final, on el carrer Verge de Núria conflueix amb Roger de Flor, s'habilitaran dues direccions de gir dels cotxes. També es renovarà l’enllumenat públic existent, aprofitant els fanals que es retiraran amb les obres del c. d’Anselm Clavé, es col·locarà nou mobiliari urbà i s’hi plantarà arbrat amb la corresponent xarxa de reg. També es renovarà la xarxa d’embornals de recollida d’aigua pluvial.

En total s'actuarà sobre una superfície aproximada de 1.500 m2, amb una durada aproximada de les obres de 4 mesos. El pressupost és de 423.000 euros.