Projecte de renovació de voreres a la carretera de Caldes - Pla de Barris

Data límit de presentació de pliques: 4 de desembre de 2008.

21 de Novembre 2008