La primera setmana d'agost, urbanització del c. Palaudàries i del tram del c. Museu entre Sant Jaume i Ricomà

Els treballs del Palaudàries començaran pel tram comprès entre els carrers de Conestable de Portugal i Bisbe Grivé.

30 de Juliol 2009

La primera setmana d’agost s’iniciaran les obres d’urbanització del carrer de Palaudàries, que executarà Construcciones y Rebajes Àrids, SA per un import de 92.559,22 euros, IVA inclòs. L’actuació començarà pel tram comprès entre els carrers de Conestable de Portugal i del Bisbe Grivé. Les obres del carrer de Palaudàries havien de començar el mes de juny, però s’han retardat per evitar la coincidència amb la urbanització de la plaça de la Corona.

L’actuació consistirà en la pavimentació del carrer de Palaudàries, entre el carrer Lliri i el carrer del Bisbe Grivé, que passarà a tenir una calçada única a un mateix nivell, per tal de donar una major comoditat al vianant. De tota manera, un cop acabada l’obra, es mantindrà la circulació de vehicles i l’accés als guals. Al llarg del carrer es podrà veure la combinació de dos tipus de paviment per diferenciar la zona destinada a la circulació de vehicles amb la zona de prioritat per al vianant. L’actuació es completa amb el soterrament de la xarxa elèctrica aèria existent i la renovació de la canonada d’aigua potable.

La previsió és que la urbanització del carrer Palaudàries, que compta amb el finançament dels Fons Estatals d'Inversió Local (FEIL), es pugui acabar el mes d’octubre.

Urbanització del tram del c. Museu, entre el c. Sant Jaume i el c. Ricomà

 La primera setmana d’agost tambe s’iniciaran les obres d’urbanització del tram del carrer del Museu, entre el c. de Sant Jaume i el c. de Ricomà. Mentre durin aquestes obres, l’accés al carrer de Ricomà es farà des del carrer Sant Jaume en sentit nord pel c. d’Anníbal, que canviarà el sentit de circulació, entre el c. Sant Jaume i el c. Ricomà.
A més, s’eliminarà el gir a la dreta des del c. de Sant Josep que permetia accedir al c. de Sant Jaume.