La plaça Jacint Verdaguer incrementarà la seva superfície

La remodelació de la plaça de Jacint Verdaguer permetrà incrementar la superfície actual fins arribar als 1.850 m².

09 de Febrer 2009
+

Es mantindran els elements emblemàtics de la plaça, com són el monument i el terra de pedra, així com les alzines. Aquests elements històrics s'integraran a l’interior d’una gran circumferència de sauló, al voltant de la qual es construiran altres espais d’estada en forma de fulla on s’ubicaran el mobiliari, nou arbrat i els jocs infantils. Els paviments seran de formigó acolorit, llevat del terra dels jocs infantils que serà de cautxú.

Tot el perímetre de la plaça serà accessible i permetrà circulacions en sentit diagonal i longitudinal. La circulació de vehicles es produirà a través del vial nord, que passarà a ser de doble sentit. La nova plaça ocuparà el vial sud actual, tot i que es permetrà l’accés rodat als veïns que vulguin accedir a l’aparcament o per a les feines de càrrega i descàrrega comercial. La nova distribució de la plaça i l’augment de la seva superfície permetran guanyar un espai per a la celebració d’activitats. 

El pressupost d'aquesta obra és de 425.000 euros.