La plaça de la Corona, primera fase de les obres de la carretera

Els accessos a la plaça de la Corona quedaran tallats a partir del 2 de febrer.

26 de Gener 2009
+

El proper 2 de febrer començaran les obres del projecte de reforma de la carretera, des de la plaça de la Corona fins al carrer de Torras i Bages. En total, prop de 14.230 m2 d’un dels principals vials de la ciutat, amb un elevat volum d’activitat comercial i social. Aquesta adequació consistirà a reconvertir aquest eix en un espai amb prioritat per a la circulació de vianants, per donar continuïtat a les actuacions realitzades al nucli antic de la ciutat i a l'entorn més proper.  Les places de la Corona, de Maluquer i Salvador i d’en Lluís Perpinyà també s’arranjaran conjuntament amb la carretera, amb la qual compartiran un paviment de pedra natural a un sol nivell. També s’aprofitarà per fer obres en el subsòl, renovant els serveis d’aigua potable, clavegueram, instal·lacions elèctriques i infraestructures per a l’ús de noves tecnologies.

Afectació de les obres en el trànsit i el mercat
Aquesta obra es farà per fases i començarà per la reforma de l’espai de la plaça de la Corona, que esdevindrà un espai únic, amb una filera d’arbres al mig de la plaça, amb nous fanals, contenidors soterrats i zones de jocs infantils i de descans. Està previst que les obres d’aquesta primera fase tinguin una durada aproximada de 4 mesos. Durant aquest temps els accessos a la pl. de la Corona quedaran tallats, i només es podrà circular en sentit nord pel c. d’Anselm Clavé, accedint-hi pels carrers de Josep Umbert i Nou. Durant les obres es deixarà espai per a la circulació de vianants.

La urbanització de la plaça de la Corona comportarà el desplaçament a partir del dia 12 de febrer de les parades del mercat del dijous que actualment s’ubiquen al c. d’Anselm Clavé, entre la pl. de la Corona i el c. de Marià Maspons. La nova ubicació d’aquestes parades serà al c. del Rec, fet que provocarà alguns canvis de mobilitat en els carrers propers.