Millora notable del polígon industrial Congost

Autor: Toni Torrillas

31 de Maig 2010
+

En el darrer any i mig s'ha urbanitzat el polígon industrial Congost. Una urbanització que ha estat possible gràcies a l'aportació dels empresaris de la zona que han finançat el 82% del cost i l'Ajuntament de Granollers, el 18% restant. L'empresa Corsan Corvian Construcción, SA, ha fet aquestes obres que han tingut una despesa total (honoraris tècnics, serveis afectats i obres d'urbanització) de 7.863.000 euros.

Amb aquesta urbanització, s'hi ha fet un nou vial paral·lel al riu Congost, que ja va entrar en servei l'any passat. Però, també:
-s'ha desdoblat l'avinguda de Sant Julià i s'han urbanitzat els vials contigus
-s'ha instal·lat una nova xarxa de sanejament
-s'ha millorat la xarxa de telecomunicacions
-s'ha creat aparcament per als usuaris del polígon i per a vehicles pesants
-s'ha millorat la mobilitat i l'accessibilitat, amb voreres més amples i amb la supressió de barreres arquitectòniques
-s'ha instal·lat nou enllumenat.

Característiques de la urbanització

Superfície urbanitzada total: 89.680 metres quadrats

- Avinguda principal de Sant Julià: 41.130 metres quadrats
- Vial nou paral·lel riu: 18.600 metres quadrats
- Vials laterals interiors del polígon: 18.700 metres quadrats
- Rotondes : 6.350 metres quadrats
 Aparcaments : 4.900 metres quadrats
 Capacitat d’aparcament:

- 576 places per turismes
- 230 places per furgons/ camió mitjà
 34 places per a camions tràiler

Seccions tipus
- Avda St Julià  : voreres entre  2,00 - 2,20 metres
                             carrils del vial: 3,20 metres

- Vial nou : voreres 2,0 metres
                   carrils del vial: 3,20 metres