Millora notable del polígon industrial Congost

La nova urbanització dels vials, la nova xarxa de sanejament i telecomunicacions milloren la mobilitat i accessibilitat a tota la zona.

31 de Maig 2010

En el darrer any i mig s'ha urbanitzat el polígon industrial Congost. Una urbanització que ha estat possible gràcies a l'aportació dels empresaris de la zona que han finançat el 82% del cost i l'Ajuntament de Granollers, el 18% restant. L'empresa Corsan Corvian Construcción, SA, ha fet aquestes obres que han tingut una despesa total (honoraris tècnics, serveis afectats i obres d'urbanització) de 7.863.000 euros.


Amb aquesta urbanització, s'hi ha fet un nou vial paral·lel al riu Congost, que ja va entrar en servei l'any passat. Però, també:

 • s'ha desdoblat l'avinguda de Sant Julià i s'han urbanitzat els vials contigus
 • s'ha instal·lat una nova xarxa de sanejament
 • s'ha millorat la xarxa de telecomunicacions
 • s'ha creat aparcament per als usuaris del polígon i per a vehicles pesants
 • s'ha millorat la mobilitat i l'accessibilitat, amb voreres més amples i amb la supressió de barreres arquitectòniques
 • s'ha instal·lat nou enllumenat.

Característiques de la urbanització

Superfície urbanitzada total: 89.680 metres quadrats

 • Avinguda principal de Sant Julià: 41.130 metres quadrats
 • Vial nou paral·lel riu: 18.600 metres quadrats
 • Vials laterals interiors del polígon: 18.700 metres quadrats
 • Rotondes : 6.350 metres quadrats

Capacitat d'aparcament

 • Aparcaments : 4.900 metres quadrats
 • 576 places per turismes
 • 230 places per furgons/ camió mitjà
 • 34 places per a camions tràiler

Seccions tipus

 • Av. Sant Julià : voreres entre 2,00 - 2,20 metres
 • Carrils del vial: 3,20 metres
 • Vial nou : voreres 2,0 metres
 • Carrils del vial: 3,20 metres