Millor accessibilitat al carrer de Maria Palau i a la carretera de Caldes

Una altra actuació acollida a la Llei de Barris, per a la millora social i urbana

17 de Juny 2009
+

Les obres que, des de principis d'any, s'han fet al carrer de Maria Palau de Granollers, al barri de Congost, han permès renovar un espai públic de més de 7.000 m2.
S'hi ha millorat la pavimentació, s'hi ha instal·lat mobiliari urbà i s'hi han soterrat i condicionat instal·lacions elèctriques, d'aigua i de gas. A més, s'hi han instal·lat nous punts de llum i s'hi han fet diverses plantacions, que han augmentat la zona verda d'aquest carrer en uns 130 m2 més. Un espai on també s'hi ha instal·lat una xarxa de reg i un col·lector de clavegueram.

En aquesta adequació, l'objectiu principal ha estat millorar l'accessibilitat. I això s'ha aconseguit especialment amb la reconstrucció i l'ampliació de les voreres (fins a 3 metres a bona part del carrer i fins a 5 metres a la banda més propera a la futura escola bressol projectada al barri, a la carretera de Caldes). També, amb la construcció de nous guals de vianants i amb la instal·lació d'elements per limitar-hi l'estacionament de vehicles.
L'actuació s'ha completat amb nou paviment de color, de diversos tipus (llosetes, lloses, panot, asfalt, granit i rajola, entre d'altres), segons les necessitats de cada sector.
La vorera sud de la carretera de Caldes ha quedat unida als Jardins de Fàtima com a nova zona de descans i d'esbarjo.

Aquestes obres corresponen a una de les darreres reformes realitzades al barri de Congost entre les actuacions acollides a la Llei de Barris. Un conjunt de projectes per a la millora social i urbana que compten amb finançament del govern català. En concret, la Generalitat de Catalunya en finança la meitat del cost.
L'actuació feta al carrer de Maria Palau ha costat 517.563,98 euros i, la de la carretera de Caldes, 318.820,64 euros.