Més a prop, un programa per millorar la qualitat de vida de les persones de més de 80 anys

A través d'entrevistes s'identificaran les situacions de vulnerabilitat i dependència

09 de Desembre 2008

El programa Més a prop, impulsat per  l'Ajuntament de Granollers en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i Creu Roja, està pensat per millorar la qualitat de vida de les persones de més de 80 anys residents al municipi, identificant les situacions de vulnerabilitat,  fragilitat  o dependència. Un treballador social contractat per Creu Roja visitarà, a partir d'aquesta setmana, les 1.600 persones de 80 anys i més grans empadronades al municipi i que no estiguin sent ateses pels Serveis Socials.

Totes elles hauran rebut abans una carta informativa. Les entrevistes duraran entre tres quarts i una hora i permetran  fer una valoració integral de la situació de la persona i les seves necessitats; oferir-li informació sobre l’oferta de serveis socials que l’Ajuntament posa al seu abast (serveis d'atenció domiciliària, teleassistència, menús a domicili, orientacions per a l'adaptació del domicili, activitats de dinamització de la gent gran, gestió de la valoració del grau de dependència, etc.); i identificar els casos que requereixin una actuació prioritària per part dels serveis socials municipals per millorar el seu grau d'autonomia i suport social.

Unes 400 persones de les 1.600 que es visitaran viuen soles. En aquests casos,  s'estarà especialment atent a identificar situacions de necessitat i de risc, per actuar-hi de manera preventiva. Més a prop vol ser un programa dinàmic i continuat, ja que es mantindrà el contacte periòdic amb les persones entrevistades i s'hi aniran incorporant totes les qui compleixin 80 anys. L'objectiu és avançar en la creació d'un observatori de fragilitat que permeti conèixer la situació de la població més gran.  En els casos que calgui, es donarà suport en la tramitació de la sol·licitud per accedir a les prestacions de la llei de dependència.

Més a prop és un programa finançat per la Diputació de Barcelona (60 %) i l'Ajuntament de Granollers (40 %).