Més ajuts municipals que es podran demanar fins a finals de febrer

Com en el cas de Cultura i Joventut, properament, es podran consultar les bases on es recullen les condicions per optar a subvenció municipal de Salut Pública, Serveis Socials, Gent Gran i Pla per a la igualtat per a 2010

17 de Desembre 2009

La Junta de Govern Local ha aprovat les Bases particulars i específiques per a la sol·licitud de subvencions i ajuts municipals per a l'any 2010, dels serveis de Salut Pública, Serveis Socials i Gent Gran i del Pla per a la igualtatde l'Ajuntament de Granollers. És a dir, el mateix tràmit que, la setmana passada, va aprovar per a subvencions municipals de Cultura i Joventut.
En aquest cas, aquests ajuts es destinen al finançament de projectes i iniciatives destinades a:
-promoure la salut i l'educació sanitària
-fomentar grups d'autoajuda en temes de salut
-fomentar la participació en programes de Serveis Socials
-garantir la continuïtat d'alguns programes iniciats pels Serveis Socials municipals
-ampliar la xarxa de recursos socials
-afavorir el foment d'activitats que contribueixin a la igualtat de gènere.
Properament, es podran consultar aquestes bases, on es recullen les condicions per optar a algun d'aquests ajuts. Es publicaran al web municipal (www.granollers.cat), a més del Butlletí Oficial de la Província i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les sol·licituds per optar a aquestes subvencions municipals es podran presentar fins a finals de febrer, com en el cas dels ajuts per a activitats i iniciatives de grups i entitats juvenils, culturals i de lleure infantil i juvenil.