Jardins de Fàtima, un nou espai públic ideat amb escolars

Dins el programa municipal "Fem un jardí"

17 de Juny 2009
+

Uns trenta alumnes del CEIP Fàtima de Granollers han participat en la creació dels nous jardins de Fàtima, una de les actuacions acollides a la Llei de Barris, per a la millora social i urbana, amb finançament de la Generalitat de Catalunya. Ho han pogut fer com a projecte integrat també al programa d'implicació escolar "Fem un jardí". Una iniciativa municipal iniciada l'any 2003 per crear nous espais públics amb la participació directa d'alumnes i professors i que, durant aquests anys, han seguit les escoles Granullarius, Mestres Montaña i Pau Vila de Granollers. En aquests casos, amb la creació, respectivament, dels actuals parcs de les Cinc, de la Mediterrània i de Can Gili, a tocar de cada un d'aquests centres escolars.
Com s'ha fet durant els darrers mesos des del CEIP Fàtima, alumnes d'aquestes escoles van participar en els respectius disseny, seguiment i execució de les obres.

Més espai, colors, jocs i seguretat
En aquesta ocasió, l'espai s'ha ampliat, amb la incorporació de l'antiga illeta del sector i del tram del vial d'incorporació a l'avinguda de l'Estació del Nord. També s'ha remodelat amb nova pavimentació, nous mobiliari urbà i jocs infantils i noves plantacions, amb reg automàtic d'aigua captada amb la construcció d'un pou.
A més, la reforma realitzada ha augmentat la seguretat d'aquest espai públic, situat en un indret de trànsit intens. Aquesta major protecció s'ha aconseguit amb un talús verd, delimitat amb un banc de formigó.
Als nous jardins de Fàtima, s'han definit diverses franges longitudinals: a la banda de l’avinguda de l’Estació del Nord, una vorera de panot i, a continuació, el talús verd delimitat pel banc, seguits de l’àrea de joc, amb paviment de cautxú per als jocs infantils i, de sauló, per a àrees de descans. A la resta de l'espai, el paviment és de lloses grans, de color desert. A més, la nova alineació d’arbres a la carretera de Caldes es trenca en arribar a aquests jardins, on crea àrees de repòs. L'extrem s’ha resolt amb un talús verd, amb un arbre, un roure.
El pressupost d'aquestes obres ha estat de 369.968,44 euros. La meitat, a càrrec de la Generalitat de Catalunya.