Granollers representarà als municipis catalans a la commemoració del 64è aniversari dels bombardejos d’Hiroshima i Nagasaki

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, també participarà en la 7ª Conferència General d’Alcaldes per la Pau, que tindrà lloc a Nagasaki del 7 al 10 d’agost, en representació del municipalisme català.

28 de Juliol 2009

El Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya celebrat el passat 12 de maig va prendre l’acord de donar suport a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau i a Granollers com a ciutat executiva. La Federació de Municipis dóna suport a la ciutat de Granollers com a representant del municipalisme català en l’executiva mundial d’Alcaldes per la Pau i a la participació del seu alcalde en la 7a Conferència General d’Alcaldes per la Pau. Granollers és l’única ciutat espanyola a l’executiva mundial d’Alcaldes per la Pau, com a ciutat executiva, Granollers assumeix el paper d’impulsar l’adhesió dels municipis i d’enfortir la Xarxa a Espanya i a la conca del Mediterrani. Per tal d’assolir aquests objectius, es treballa amb altres institucions i organitzacions. A més de la Federació de Municipis i la Diputació de Barcelona, cal destacar que Alcaldes per la Pau ha rebut el suport del Parlament de Catalunya, que en una Declaració del 18 de desembre de 2008 va expressar el suport a l’objectiu de la Xarxa d’Alcaldes per la Pau de promoure l’abolició de les armes nuclears i a tots els municipis catalans que s’hi ha adherit.


7a Conferència General de Mayors for Peace

A la Conferència hi són convidats els representants de les prop de 3.000 ciutats de 134 països que formen part de l’organització, a més de representants d’ONG i altres institucions.

Les sessions de treball tractaran sobre la campanya que esta duent a terme Mayors for Peace per a l’abolició de les armes nuclears, les accions a desenvolupar en un futur i també s’exposaran experiències en el treball de recuperació de la memòria dels bombardejos i l’educació per la pau.

L’alcalde de Granollers presentarà l’experiència de la ciutat en el treball de recuperació de la memòria històrica com a instrument d’educació per a la pau i per a un diàleg plural.

També es celebrarà l’Assemblea General de Mayors for Peace (que se celebra cada 4 anys) i la reunió del Comité Executiu, del qual Granollers forma part juntament amb 15 ciutats més d’arreu del món. En el decurs de l’Assemblea General, l’alcalde de Granollers serà nomenat oficialment vicepresident de Mayors for Peace.

Granollers va incorporar-se a l’executiva mundial d’Alcaldes per la pau el passat mes de novembre, en la reunió que va tenir lloc a la ciutat belga d’Yprès.

De la reunió de l’executiva mundial i de l’assemblea general s’aprovaran les principals estratègies i el pla d’acció de la Xarxa per als propers anys. Especialment importants són els propers mesos, atès que el maig de 2010 tindrà lloc a la seu de Nacions Unides de Nova York la conferència de revisió del tractat de No Proliferació d’Armes Nuclears.

En el decurs del darrer any, Alcaldes per la Pau, ha treballat intensament per tal que en la propera conferència de revisió del TNP s’acordi un pla per a l’eliminació de les armes nuclears el 2020. I ho ha fet a partir de la redacció del protocol d’Hiroshima-Nagasaki, complementari al TNP, que ja ha rebut el suport de més de 700 signatures.

Participació en les cerimònies commemoratives d’Hiroshima i Nagasaki

Prèviament a la conferència mundial, l’alcalde Josep Mayoral –convidat per l’alcalde d’Hiroshima Tadatoshi Akiba- participarà en els actes de commemoració del bombardeig d’Hiroshima que tindrà lloc el dia 6 d’agost. Mayoral participarà en la cerimònia memorial de la pau que cada any se celebra a les 8 del matí al parc de la Pau, on hi participen milers de persones d’arreu. L’alcalde, juntament amb la resta de les ciutats vicepresidents d’Alcaldes per la Pau, farà una ofrena floral. La ciutat de Granollers també serà representada a la cerimònia commemorativa del bombardeig sobre Nagasaki.

Mayors for Peace

Mayors for Peace és una organització que en aquests moments té adherides 2.963 ciutats de 134 països i regions ( dades de maig de 2009). És per tant, un projecte que agrupa moltes ciutats ben diverses.

La Xarxa d’Alcaldes per la Pau promou el treball conjunt de les ciutats del món per abolir les armes nuclears, com un pas molt important en el camí cap a una pau mundial sòlida i duradora. Aquest projecte encoratja les ciutats a demanar als seus governs una plena i activa participació en les negociacions de desarmament i a demanar garanties que mai les ciutats seran víctimes d’un atac nuclear.

Mayors for Peace impulsa el treball per la pau des de l’administració que és més a prop dels ciutadans, els ajuntaments. La Xarxa gaudeix d’un estatus consultiu especial davant el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides.

Per assolir la plena abolició de els armes nuclears, Alcaldes per la Pau impulsa el Protocol d’Hiroshima-Nagasaki, complementari al Tractat de no proliferació d’armes nuclears (TNP). Aquest Protocol promou la realització d’esforços diplomàtics a tots els nivells per aconseguir el desarmament nuclear en tots els seus aspectes. La crida s’adreça als governs, demanant-los que estableixin com a objectiu propi arribar a un acord en la Conferència d’examen del TNP de l’any 2010, que faci possible l’abolició total de les armes nuclears l’any 2020.

El Protocol d’Hiroshima-Nagasaki, va ser presentat el mes de maig de 2008 per Alcaldes per la Pau i ja ha rebut el suport de més de 700 signatures de 45 països, 545 de les quals són d’alcaldes Dades de maig de 2009.

Moltes ciutats adherides pateixen o han viscut conflictes violents. El gest d’adherir-se a Mayors for Peace no deixa de ser, per ell mateix, una declaració d’intencions: treballar per la convivència, el diàleg, el respecte als drets humans.
 Mayors for Peace té reconegut el caràcter consultiu davant Nacions Unides. És a dir, se li reconeix la capacitat de contribuir als seus programes de treball i objectius, en qualitat d’experts.

És per tant, una gran organització mundial de ciutats que treballen per la pau. I aquest treball per la pau, es fa a 2 nivells:

1. Col·laborant amb governs i organitzacions internacionals per tal d’assolir compromisos globals que ens permetin avançar cap a un món més just i en pau: a través del compliment dels objectius del Mil·leni o bé promovent el desarmament en totes les seves variants per tal d’assolir   una pau mundial duradora. La Campanya 2020 Vision Campaign incideix específicament en aquest nivell.
En què consisteix la campanya 2020 Vision Campaign?
Consisteix aconseguir que l’any 2010 (en la conferència de revisió del TNP) s’hagi acordat un pla per a l’eliminació total de les armes nuclears el 2020. I l’instrument per aconseguir aquesta fita és el protocol d’Hiroshima-Nagasaki, complementari al Tractat de No Proliferació.

2. Treballant a les nostres ciutats per la convivència, la resolució pacífica dels conflictes, l’educació per la pau. I compartint aquestes experiències amb la resta de membres de la Xarxa.