Granollers lidera la ponència de ciutats per la pau dins la Cimera Europea de Governs Locals

La sessió tindrà lloc aquest dimecres amb la presència d'un centenar de persones, representants municipals d'una seixantena de ciutats catalanes i espanyoles; així com assistents vinguts de França, Itàlia, Mèxic, Nigèria, República Dominicana, Turquia, Ke

23 de Febrer 2010
+

"La cooperació descentralitzada i la construcció de la Pau" és el títol de la sessió que acull Granollers en el marc de la Cimera Europea de Governs Locals, que se celebra del 22 al 24 de febrer a Barcelona, organitzada per la Diputació de Barcelona, la Federació Espanyola de Municipis i Provincies i el Govern d'Espanya, en el marc de la Presidència Espanyola de la Unió Europea. Els dies 22 i 23 la Cimera es desenvolupa a Barcelona i el dimecres 24 es descentralitzen les sessions a nou municipis: Igualada, Manresa, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa, Viladecans, Granollers.

La participació de Granollers en la Cimera es concreta en l'organització, el dia 24, d'una sessió que tractarà sobre com els governs locals poden contribuir a la construcció de la pau a través de programes de cooperació al desenvolupament. La Jornada s'iniciarà amb una conferència magistral del professor Kenneth D. Bush, de la Universitat de Sant Paul, d'Otawa (Canadà), autor de nombrosos estudis entorn a la consolidació de pau, tant a nivell global com local. Posteriorment, es farà una taula rodona, amb la participació de diversos experts que debatran entorn al tema principal de la sessió: dissenyar una política de construcció de la pau des de la cooperació descentralitzada al desenvolupament. Destaca la presència de l'alcalde de San Sebastián, una ciutat que ha desenvolupat estratègies i accions per tal de fer front a conflictes violents i contribuir a la construcció de la pau. També comptarem amb la participació de l'alcaldessa d'Almère i presidenta de l'Associació de Municipis Holandesos, que des de fa temps treballa en programes de cooperació que contribueixin a l'enfortiment dels governs democràtics, recolzant processos de descentralització i duent a terme programes de cooperació descentralitzada. Així mateix, també participarà Rafael Grasa, president de l'Institut Català Internacional per la Pau,  el secretari general del fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional i el director de Relacions Internacional de la diputació de Barcelona.

Les conclusions de la Jornada de Granollers s'incorporaran a l'Agenda de Barcelona, que recollirà els principals resultats de la Cimera i servirà de full de ruta pels governs locals europeus.

El treball en xarxa: Alcaldes per la Pau

La ciutat de Granollers forma part de l'executiva mundial de Mayors for Peace, Alcaldes per la Pau, una organització formada per més de 3.500 ciutats de 134 països i regions del món. Una gran organització mundial de ciutats que treballen per la pau, a dos nivells: col·laborant amb governs i organitzacions internacionals per tal d’assolir compromisos globals que permetin avançar cap a un món més just i en pau (a través del compliment dels objectius del Mil·leni o bé promovent el desarmament en totes les seves variants), i treballant a les nostres ciutats per la convivència, la resolució pacífica dels conflictes i l’educació per la pau.

2010 és un any clau, amb fites importants: s'inicia la quarta Dècada Internacional per al Desarmament declarada per Nacions Unides i el proper mes de maig tindrà lloc la Conferència per a la revisió del Tractat de No Proliferació. Oportunitats totes elles que han de permetre arribar a acords per avançar cap a un món lliure d'armes nuclears. I Alcaldes per la Pau hi participarà activament, expressant la veu de milions de ciutadans de viure en un món més just, solidari i en pau.

Des de Granollers, juntament amb les entitats municipalistes, es treballa per articular relacions de cooperació entre ciutats i també en l'àmbit regional. I es planteja a partir de dos objectius: el treball en xarxa amb els municipis espanyols i treball d'àmbit regional a la Mediterrània.

Per tal d'articular aquest treball en xarxa entre ciutats, el mes de novembre de 2009 es va celebrar una reunió d'Alcaldes per la Pau, i es va prendre la decisió de constituir una secció d'Alcaldes per la Pau en el sí de la Federación Española de Municipios y Provincias, per tal d'impulsar i coordinar el treball de construcció de pau que es fa des de les ciutats i establir espais de col·laboració amb altres municipis de la resta del món i xarxes internacionals. El proper projecte que s'ha d'emprendre és la definició d'objectius de caràcter regional a la Mediterrània, per contribuir des del municipalisme a construir la pau en aquest espai.

Aquest és el compromís de Granollers en l'àmbit de la cultura de pau, la cooperació al desenvolupament i la solidaritat, treballant  en xarxa amb altres ciutats i amb les organitzacions de la societat civil. La implicació en Alcaldes per la Pau, la participació en el Grup de Treball d'Aliança de Civilitzacions, juntament amb altres ajuntaments espanyols, els programes de cooperació al desenvolupament amb municipis de la Mediterrània, la participació activa al Fons Català de Cooperació o el lideratge del grup de treball sobre Educació, Cultura de Pau i Construcció Democràtica, dins la Xarxa Espanyola de Ciutats Educadores, no són més que les moltes cares d'un mateix compromís amb la pau i el desenvolupament.


La Cimera europea de governs locals

L’any 2010 serà clau per a la ciutadania europea. D’una banda, hauria de ser el primer any de recuperació de la crisi econòmica i financera global. De l’altra, la construcció europea s’enfronta a nous reptes i nous escenaris: la recent estrenada legislatura del Parlament Europeu, la renovació de la Comissió Europea, l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa i la formulació de l’estratègia “UE 2020” en favor del creixement i la competitivitat. El 2010 serà també l’Any Europeu de Lluita contra l’Exclusió Social i la Pobresa.

El Tractat de Lisboa, amb elements com el reconeixement de l’autonomia local, l’enfortiment del principi de subsidiarietat, l’ampliació dels poders del Comitè de les Regions, la diversitat cultural i la introducció del concepte de cohesió territorial, presenta noves oportunitats i reptes pels governs locals europeus. En aquest context, Barcelona acull del 22 al 24 de febrer, la Cimera Europea de Governs Locals que gira entorn a la seva naturalesa, quin ha de ser el seu paper a nivell europeu i local, i quines mesures s’han de prendre en el context actual. La qüestió clau és saber com han de treballar els Governs Locals per aconseguir unes ciutats i una Europa més cohesionades.

Objectius

La Cimera Europea de Governs Locals ofereix un espai de debat i intercanvi entre governs locals de tot Europa, els Estats membres, les institucions europees i el sector privat, amb la finalitat de donar respostes i promoure propostes concretes en el marc d’una nova agenda europea i en el context actual de crisi econòmica i financera. Es revisaran les perspectives de futur, els models, el finançament públic i les polítiques dels governs locals europeus tenint en compte el seu caràcter d’administracions properes a la ciutadania.

La contribució d’aquestes administracions al desenvolupament dels seus territoris i al del conjunt de la UE requereix noves modalitats de cooperació. Així doncs, és necessari fomentar la cooperació entre els diferents nivells de govern, aprofundint en el concepte de Governança Multinivell. En aquest sentit, s’ha de tenir present que un dels valors afegits de la integració europea ha estat el desenvolupament de xarxes d’actors lligats directament al territori. Aquestes xarxes han tingut i tenen un paper principal en la formulació de les polítiques europees.

 

Sessió descentralitzada: La cooperació descentralitzada i la construcció de la Pau
Dimecres 24 de febrer de 2010
Teatre Auditori de Granollers (c. de Torras i Bages, 50)

Programa:

9:30 – 10:00 Recepció dels participants i acreditacions
10:00 – 10:15 Benvinguda
Sr. Josep Mayoral, Alcalde de Granollers
10:15 – 11:00 Conferència inaugural.
Sr. Kenneth D. Bush, Professor adjunt, Estudis sobre Pau i conflictes. Universitat St.
Paul, Ottawa
11:00 – 11:30 Pausa Café

11 h Atenció als mitjans de comunicació

11:30 – 14:00 Sessió de treball - Taula rodona :Dissenyar una política de construcció de la pau des de la cooperació descentralitzada al desenvolupament
Moderadora : Sra. Juana López, Directora de Relacions Internacionals de la FEMP
Sr. Odón Elorza, Alcalde de Donostia – San Sebastián
Sr. Francisco Pulido Muñoz, President del Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI), President de la Diputación de Córdoba
Sra. Annemarie Jorritsma, presidenta de l’Associació de Municipis Holandesa (VNG),
i alcaldessa d’Almere
Sr. Rafael Grasa, president de l’Institut Català Internacional per la Pau
Sr. Agustí Fernández de Losada, Director de Relaciones Internacionales, Diputació de
Barcelona
Metodologia de la sessió : la taula rodona estarà formada pels persones expertes en
la matèria i una moderadora que farà la introducció breu del tema. A partir d’una
sèrie de preguntes pre-elaborades s’obrirà un debat, dinamitzat pel mateix
moderador per tal de garantir l’intercanvi i la discussió.
14.00 – 14:30 Conclusions de la sessió i cloenda
14:30 Refrigeri

Més informació sobre la Cimera http://www.europeansummit2010.eu/default_ini.asp