Granollers acull una jornada sobre Cooperació al desenvolupament i construcció de pau

La jornada forma part del programa de la Cimera Europea de Governs Locals a Barcelona, dins els actes de la Presidència Espanyola de la Unió Europea. La ciutat continua apostant pel lideratge en temes de pau

10 de Febrer 2010
+

El proper 24 de febrer, Granollers acollirà una sessió de la Cimera Europea de Governs Locals, que se celebra del 22 al 24 de febrer a Barcelona, organitzada per la Diputació de Barcelona, la Federació Espanyola de Municipis i Provincies i el Govern d'Espanya, en el marc de la Presidència Espanyola de la Unió Europea. Els dies 22 i 23 la Cimera es desenvolupa a Barcelona i el dimecres 24 es descentralitzen les sessions a nou municipis: Igualada, Manresa, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa, Viladecans, Granollers.

La participació de Granollers en la Cimera es concreta en l'organització, el dia 24, d'una sessió que tractarà sobre com els governs locals poden contribuir a la construcció de la pau a través de programes de cooperació al desenvolupament.

La Jornada s'iniciarà amb una conferència magistral del professor Kenneth D. Bush, de la Universitat de Sant Paul, d'Otawa (Canadà), autor de nombrosos estudis entorn a la consolidació de pau, tant a nivell global com local. Posteriorment, es farà una taula rodona, amb la participació de diversos experts que debatran entorn al tema principal de la sessió: dissenyar una política de construcció de la pau des de la cooperació descentralitzada al desenvolupament. Destaca la presència de l'alcalde de San Sebastián, una ciutat que ha desenvolupat estratègies i accions per tal de fer front a conflictes violents i contribuir a la construcció de la pau. També comptarem amb la participació de l'alcaldessa d'Almère i presidenta de l'Associació de Municipis Holandesos, que des de fa temps treballa en programes de cooperació que contribueixin a l'enfortiment dels governs democràtics, recolzant processos de descentralització i duent a terme programes de cooperació descentralitzada. Així mateix, també participarà Rafael Grasa, president de l'Institut Català Internacional per la Pau,  el secretari general del fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional i el director de Relacions Internacional de la diputació de Barcelona.

Les conclusions de la Jornada de Granollers s'incorporaran a l'Agenda de Barcelona, que recollirà els principals resultats de la Cimera i servirà de full de ruta pels governs locals europeus.

Referent en cultura de pau, cooperació i solidaritat

Granollers continua apostant pel treball en xarxa amb altres ciutats, impulsant i consolidant el seu paper de referent en cultura de pau, cooperació i solidaritat. Aquesta és una estratègia que s'inscriu en el que s'anomena diplomàcia de les ciutats, que vol reforçar el paper dels governs locals en l'àmbit internacional, entenent que des de la proximitat s'aporta un treball constant i eficaç per la consolidació de la pau.

A més de la participació en la Cimera Europea, en els darrers mesos s'han posat en marxa diversos projectes que reforcen aquest paper de referent i impulsen la projecció externa de la ciutat:

Creació i lideratge de la secció d'Alcaldes per la Pau dins la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per tal d'impulsar i coordinar el treball de construcció de pau que es fa des de les ciutats i establir espais de col·laboració amb altres municipis de la resta del món i xarxes internacionals.
Participació en el Grup de Treball d'Aliança de Civilitzacions, juntament amb altres ajuntaments espanyols, i en coordinació amb l'oficina del Govern d'Espanya del “Pla Nacional per a l'Aliança de Civilitzacions”. El Grup treballarà en la promoció d'espais de diàleg i entesa entre les diferents cultures que conviuen a les ciutats i pel foment de la cohesió social i la prevenció de conflictes.
S'han iniciat els treballs per a la redacció del Pla de cooperació internacional, solidaritat i pau, que ha de guiar la política municipal en aquesta matèria. Així mateix, també s'han iniciat programes de cooperació amb municipis de Líban i Marroc.
Lideratge del grup de treball sobre Educació, Cultura de Pau i Construcció Democràtica, dins la Xarxa Espanyola de Ciutats Educadores.

La Cimera europea de governs locals

L’any 2010 serà clau per a la ciutadania europea. D’una banda, hauria de ser el primer any de recuperació de la crisi econòmica i financera global. De l’altra, la construcció europea s’enfronta a nous reptes i nous escenaris: la recent estrenada legislatura del Parlament Europeu, la renovació de la Comissió Europea, l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa i la formulació de l’estratègia “UE 2020” en favor del creixement i la competitivitat. El 2010 serà també l’Any Europeu de Lluita contra l’Exclusió Social i la Pobresa.

El Tractat de Lisboa, amb elements com el reconeixement de l’autonomia local, l’enfortiment del principi de subsidiarietat, l’ampliació dels poders del Comitè de les Regions, la diversitat cultural i la introducció del concepte de cohesió territorial, presenta noves oportunitats i reptes pels governs locals europeus.

En aquest context, Barcelona acollirà del 22 al 24 de febrer, la Cimera Europea de Governs Locals que girarà entorn a la seva naturalesa, quin ha de ser el seu paper a nivell europeu i local, i quines mesures s’han de prendre en el context actual. La qüestió clau al voltant de la qual girarà la cimera és saber com han de treballar els Governs Locals per aconseguir unes ciutats i una Europa més cohesionades.

Objectius

La Cimera Europea de Governs Locals oferirà un espai de debat i intercanvi entre governs locals de tot Europa, els Estats membres, les institucions europees i el sector privat, amb la finalitat de donar respostes i promoure propostes concretes en el marc d’una nova agenda europea i en el context actual de crisi econòmica i financera. Es revisaran les perspectives de futur, els models, el finançament públic i les polítiques dels governs locals europeus tenint en compte el seu caràcter d’administracions properes a la ciutadania.

La contribució d’aquestes administracions al desenvolupament dels seus territoris i al del conjunt de la UE requereix noves modalitats de cooperació. Així doncs, és necessari fomentar la cooperació entre els diferents nivells de govern, aprofundint en el concepte de Governança Multinivell. En aquest sentit, s’ha de tenir present que un dels valors afegits de la integració europea ha estat el desenvolupament de xarxes d’actors lligats directament al territori. Aquestes xarxes han tingut i tenen un paper principal en la formulació de les polítiques europees.

Qüestions per al debat
- Quin rol juguen els governs locals europeus en el context actual en què es qüestionen els paradigmes econòmics i socials? Quina és la contribució dels governs i quines polítiques locals necessita Europa per aconseguir la cohesió econòmica, social i territorial?
- Quines mesures innovadores han d’adoptar els governs locals per fer front a la crisi econòmica i financera, tot garantint la cohesió, la competitivitat i la qualitat de vida dels ciutadans?
- Quines són les oportunitats que planteja la lluita contra el canvi climàtic i l’adaptació als seus efectes, des d’una perspectiva local?
- Com es pot aconseguir que els governs locals supramunicipals es considerin interlocutors vàlids a nivell europeu perquè puguin garantir la cohesió del territori així com una bona governança, tot millorant la gestió dels serveis, la planificació territorial, la participació ciutadana, etc.?

La Cimera

Les jornades, obertes a tots els governs locals europeus, s'allargaran durant tres dies i s'estructuraran de la manera següent:

Dia 1: sessió plenària inaugural. Conferència d'obertura i panels. Es tractaran els grans temes polítics i estratègics d'interès per als governs locals (municipis i ens supramunicipals).
Dia 2, matí: sessions temàtiques. Sis sessions paral·leles al voltant de sis temes d'especial interès i amb clares implicacions per als governs locals:
a) “Els governs locals intermedis com a vertebradors del territori”
b) “Els governs locals i les noves polítiques energètiques”
c) “Els governs locals a Europa: innovant cap a un model d’excel·lència”
d) "L'esport com a instrument de cohesió social: cap al Dia de l'Esport a Europa"
e) "L'Aliança de les Civilitzacions i les iniciatives diplomàtiques de la ciutat"
f) "El paper del lideratge econòmic local fent front a la crisi global"
Dia 2, tarda: sessió plenària de cloenda. Presentació de conclusions dels diversos panels i propostes.
Dia 3: sessions descentralitzades. Sessions de treball a municipis de la província, vinculades a xarxes en les quals participen els nostres territoris i a temàtiques d'interès.