Es reurbanitzaran els carrers de Francesc Tarafa i de Francesc Llobet i es reformarà la plaça de les Hortes

Per continuar la millora urbanística de la ciutat a favor dels vianants

15 de Juliol 2010
+

Prop d'11.500 m2 d'espai públic de Granollers s'adequaran amb les obres que comencen entre aquest mes de juliol i setembre. Serà el resultat de dues actuacions urbanístiques més que hi han de millorar les condicions de circulació, esbarjo i descans dels vianants.
D'una banda, es reurbanitzaran el c. de Francesc Tarafa -entre els carrers de Francesc Ribas i el de Josep Irla- i el c. de Francesc Llobet. De l'altra, es reformarà la plaça de les Hortes.

Els carrers, sense voreres
El c. de Francesc Tarafa de Granollers, en el tram comprès entre els carrers de Francesc Ribas i de Josep Irla, tindrà un únic nivell amb les obres que s'han iniciat aquest dilluns. És a dir, s'hi eliminaran les voreres i passarà a ser un vial més de la ciutat amb prioritat per a la circulació de vianants. Aquesta és la principal transformació prevista al Projecte de reurbanització del c. de Tarafa,  que avui presenta l'equip de govern i que donarà continuïtat a l'adequació ja realitzada entre els carrers de Josep Irla i de l'Enginyer.
Ara, s'actuarà en una superfície de 2.483 m2, amb la construcció d'una plataforma de paviment de llambordes de formigó. En aquesta pavimentació, es diferenciaran dues zones: l'espai destinat al pas de vianants (1,20 m a cada costat) amb llambordes de colors marronosos i blavosos (Mediterráneo)i l'espai destinat al pas de vehicles del veïnat (2,80 m, al centre del vial) amb llambordes de colors granatosos i grisosos (Volcano).Aquestes dues zones estaran separades amb una franja de peces de formigó de 8 cm d’amplada. A les cruïlles amb els carrers de les Minetes, trv. de Tarafa i c. de Francesc Llobet, el paviment serà d'asfalt de color granat. Paral·lelament, i gràcies a un acord entre la promotora Mirolda i l'Ajuntament de Granollers, es procedirà a convertir, també, el carrer de Francesc Llobet en vial de plataforma única.
L'empresa Construcciones y Rebajes Àrids farà aquestes obres, amb un termini d'execució previst de 8 mesos i un pressupost de 562.527,40 euros. La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona finançaran més de la meitat d'aquest import. En concret,  hi aportaran, respectivament, 100.000 i 200.000 euros.


La plaça, amb espais d'acollida
Les obres de la pl. de les Hortes, entre els blocs d'habitatges dels carrers de Roger de Flor, Isabel de Villena, Pius XII i Anníbal, començaran a partir del mes de setembre. En aquest cas, sobretot, per millorar-ne les condicions d'espais, accessos i pavimentació i per renovar-ne el mobiliari urbà.
S'actuarà en una superfície de 9.000 m2.
Amb les obres previstes en aquesta plaça, s'hi diferenciaran petits espais on els vianants es puguin sentir més acollits. Espais d'acollida per a l'esbarjo infantil o per al descans ciutadà i familiar. Per aquest motiu, s'agruparan quadrícules de paviment, jardineres i àrees de joc. Tot plegat, de manera compatible amb l'accés als edificis d'habitatges i als locals comercials del voltant, així com amb la puntual entrada i sortida de vehicles de serveis de manteniment o emergències.
Aquests espais quedaran integrats, alhora, en un recorregut de pas, un passeig al llarg de successius espais d'estada centrals, delimitats amb vegetació, i dos passos laterals de circulació. A més, hi haurà passos transversals i una plaça central -l'espai on menys s'hi intervindrà-, on es podran fer activitats lúdiques. En aquest sentit, es millorarà l'accés de vianants sota la pèrgola i es reordenarà el mobiliari urbà.
La zona central, amb paviment de sauló i caràcter de parc, es consolidarà com a espai de transició cap al Parc de Congost, per mitjà de la reubicació dels jocs infantils i l'eliminació de l'aparcament de vehicles al carrer de Pius XII. Aquests canvis es completaran amb la pavimentació del tram de vial d'aquesta banda a nivell de la vorera i accés per a vehicles.
Una petita rambla arbrada transversal potenciarà la connexió d'aquesta plaça.
Tot plegat, es completarà amb la creació de zones de repòs i jocs infantils, envoltades de vegetació.
En aquest cas, les obres d'aquest projecte, que també presenta avui l'equip de govern, s'han d'adjudicar properament. El pressupost previst és d'uns 870.000 euros, a càrrec de l'Ajuntament, i el termini d'execució, 6 mesos.