Dues noves propostes municipals a favor de la qualitat ambiental

El Mapa de capacitat acústica del municipi i l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Granollers, presentats en roda de premsa, han de servir per protegir la ciutat de la contaminació acústica

27 de Juliol 2010
+

L'equip de govern municipal presentarà al proper Ple de l'Ajuntament de Granollers dues propostes més destinades a preservar i millorar la qualitat ambiental de la ciutat. En aquest cas, atenent a l'obligació que els ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants tenen de disposar d'eines de protecció contra la contaminació acústica.

Es tracta del Mapa de capacitat acústica del municipi i de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Granollers, que se sotmetran a exposició pública perquè s'hi puguin presentar possibles al·legacions.

Amb el Mapa de capacitat acústica del municipi de Granollers, es determinen els objectius de qualitat acústica de la ciutat, segons les diferents zones de sensibilitat acústica del municipi i d'acord amb la normativa vigent. Aquest mapa és fruit del treball de tècnics de l'Escola Universitària Tecnocampus Mataró-Maresme, que ha contractat la Diputació de Barcelona. Aquesta proposta l'ha revisada una comissió de tècnics d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Medi Ambient de l'Ajuntament de Granollers.

Aquest mapa es pot consultar al web municipal: http://marte.granollers.cat/emap/R/MapesWeb/MediAmbient/MapaCapacitatSoroll.pdf

Amb l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Granollers, es volen regular les mesures i els instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica.

Gràcies a un treball conjunt de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i alguns ajuntaments de la província -entre ells, el de Granollers-, integrats a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, es va elaborar una ordenança model de regulació del soroll, adaptable a cada municipi, amb el suport de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. A partir de la proposta final d'ordenança municipal, tècnics de l'Ajuntament de Granollers n'han adaptat el text a les necessitats locals. Així, s'estableixen els límits de soroll que cal assolir a les zones delimitades al mapa de capacitat acústica de la ciutat. També es preveu la intervenció administrativa en determinats casos de soroll generat per activitats, veïnat, vehicles a motor, sistemes d'avís acústic i obres.

Tot plegat, amb l'objectiu final de contribuir a la sostenibilitat ambiental de la ciutat de Granollers; en definitiva, a la salut de les persones.

El Ple municipal d'aquest mes haurà de decidir l'aprovació inicial del Mapa de capacitat acústica del municipi i de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Granollers. Un cop superat aquest tràmit, tots dos documents se sotmetran a informació pública perquè s'hi puguin presentar possibles reclamacions, abans de la seva aprovació definitiva.