El COPCA contribuirà a finançar l'ampliació de l'illa de vianants

Un projecte municipal que transformarà més de 14.200 m2 de l'eix central de la ciutat comprès entre les places de Perpinyà i de la Corona

24 de Desembre 2008

 El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) aportarà un màxim de 250.000 euros per al finançament de l'ampliació de l'illa de vianants prevista al centre de Granollers. Aquest és el compromís econòmic recollit en el conveni de col·laboració que avui signen la presidenta del Comitè Executiu del COPCA, Gemma Puig, i l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral.
A banda d'aquest ajut econòmic, l'acord confirma l'aprovació del desenvolupament del Pla d'actuació comercial de l'Ajuntament. Un pla que inclou el Projecte de millora de l'espai urbà en zones de concentració comercial, segons les condicions i els requisits del Programa "Espai Urbà" de la convocatòria de concessió d'incentius del COPCA, organisme adscrit al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Aquesta convocatòria està destinada a projectes col·lectius de cooperació empresarial territorial i a la millora d'infraestructures de caràcter comercial (DOGC 5074 de 20 de febrer de 2008).

Recordem que l'actual projecte municipal d'ampliació de l'illa de vianants consistirà en adequar l'eix central comprès entre les places de Perpinyà i de la Corona. Una millora que inclourà, per tant, el carrer d'Anselm Clavé i la plaça de Maluquer i Salvador.
Les obres previstes en aquest tram de la denominada, popularment, "carretera", que travessa el centre de Granollers, és millorar-ne tant les condicions d'urbanització com les de mobilitat. Així, aquest eix es reconvertirà en un espai amb prioritat per a la circulació de vianants, per donar continuïtat a les actuacions realitzades al casc antic de la ciutat i a l'entorn més proper.
Amb les obres que  hi han de començar a partir de febrer, es transformaran prop de 14.230 m2 d'un dels principals vials de la ciutat, amb un elevat volum d'activitat comercial i social.
Hores d'ara, l'actuació està adjudicada de manera provisional, per un import de 3.444.000 euros, a la UTE CONSTRUCCIONES Y REBAJES ÀRIDS, SA i COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA. El tràmit s'ha de completar amb una propera adjudicació definitiva.