Continua la transformació del barri Congost

Es reformarà la plaça de la Llibertat, i ja s'està actuant a la plaça de l'església de Fàtima, la carretera de Caldes i el carrer de Maria Palau

16 de Febrer 2009

El projecte proposa la remodelació de la plaça, completant fases anteriors que ja s’han executat. En l’espai central de la plaça de la Llibertat s’hi dibuixen unes rodones de colors col·locades estratègicament cap al costat nord-oest de la plaça. Les àrees circulars de colors actuen com a espais per allotjar-hi els jocs infantils i els bancs per seure. També s’ha previst fer un passeig arbrat que travessa la plaça i connecta els passos de vianants del carrer de Joan Vidal i Jumbert amb el carrer d’Antoni Gaudí. S’aprofita l’actuació per resoldre les voreres i els passos de vianants, així com els aparcaments de vehicles situats als carrers de Joan Vidal i Jumbert i d’Antoni Gaudí.

Les circumferències de les zones de jocs infantils aniran amb un paviment de seguretat a base d’aglomerat de cautxú de diferents colors. La resta de les circumferències aniran amb un paviment de formigó amb aplicació de pintura de resines acolorides. Les voreres es pavimentaran amb panot convencional i seguiran la pauta seguida en la renovació de les altres voreres del barri. Es deixa lliure un gran espai per poder fer-hi actes públics.

El pressupost d'aquest actuació és de 678.000 euros, i el termini d'execució és de 5 mesos.