El Consell Econòmic i Social presenta 135 mesures contra la crisi i pel foment de l'activitat econòmica

Per segon any consecutiu els agents econòmics, socials i els grups municipals del consistori es proposen lluitar contra la crisi econòmica, contra l'atur i contribuir a pal·liar els seus efectes.

17 de Juny 2010

De la mateixa manera que es va fer el 2009, es presenta, per enguany, un pla de treball que recull un centenar de mesures i accions. Un document, aprovat per unanimitat, que segueix buscant els elements per avançar amb l'objectiu de fer front a la crisi i pel foment de l'activitat econòmica a Granollers. Destaca l'augment dels serveis d'assistència domiciliària i de l'atenció social; la priorització de les actuacions de formació i integració per a la cohesió social i un programa de contractació laboral durant 6 mesos per a 120 persones.      

 El Consell Econòmic i Social format, per la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers, la Cambra de Comerç, la Unió Empresarial Intersectorial- Cercle d'Empresaris (UEI- CERCLEM); l’organització empresarial P.I.M.E.C; la Federació d’Associacions Empresarials del Vallès Oriental F.A.E.V.O, UGT, CCOO, S.A.T. Agrícola de Granollers; el fòrum de Comerç i Turisme i els grups municipals amb presència al consistori: PSC, CiU, PP i ERC, i presidida per l'alcalde Josep Mayoral, ha aprovat per unanimitat un pla de treball per aquest any que recull les accions que cal desenvolupar per fer front a la situació econòmica actual.

Les principals línies d'actuació són cinc:

 1.- Atenció a les noves necessitats de les persones
 2.- Mesures de suport a la competitivitat de les empreses
 3.- Mesures de suport a la formació i a la creació d'ocupació
 4.- Mesures de gestió econòmica municipal
 5.- Mesures de transformació i dinamització de l'activitat econòmica

Cada línia d'actuació desenvolupa diversos eixos i actuacions, són 135 mesures, de les quals destaquen les següents:

Mesures per a la promoció i la recuperació econòmica a Granollers

1. Destinar 159.500 € més que l'any 2009, a satisfer l’increment de la demanda d’urgència social mitjançant ajuts econòmics directes a les famílies:
  a. increment del pressupost municipal destinat a beques de menjador, material escolar i llibres de text.
  b. augment de la despesa social en atenció domiciliària, infància i gent gran. Augment del nombre d'hores contractades per al servei d'ajuda a domicili.
  c. Millora de l'accessibilitat i la seguretat de la gent gran mitjançant el programa d'arranjament d'habitatges.
  d. ajuts econòmics conveniats amb entitats com El Xiprer, Càritas o Creu Roja per al subministrament d'aliments a les famílies en risc d'exclusió.    

2. Mediació dels serveis socials municipals amb les empreses de subministraments bàsics (aigua, llum, gas) informant-les dels ajuts que hi ha pels impagats, ajornaments o pagaments per tercer. L'Oficina d'Assistència Jurídica, fruit d'un conveni  entre l’Ajuntament de Granollers i el Col·legi d’Advocats, continua donant orientació legal gratuïta al servei municipal de Serveis Socials.

3. Posada en marxa d'un conjunt de accions d'orientació i formatives amb la participació d'unes 400 persones, entre els dos programes.

4. Potenciar l'emprenedoria i l'empresa, amb accions formatives gratuïtes de curta durada, l'organització d'una fira de serveis a l'emprenedoria, suport al teixit productiu audiovisual al viver d'empreses audiovisual, organització d'una trentena de jornades de suport a l'empresa.

5. Creació d'una xarxa d'empreses que acullin alumnes de Formació Professional en pràctiques.

6. Difusió de cursos de formació ocupacional, nous cicles de grau mig de tècnic en emergències sanitàries, i de grau superior d'imatge personal.

7. Pla extraordinari d'ocupació que contractarà a 120 persones

8. Desenvolupament del projecte FP.cat que integra la formació inicial, contínua i ocupacional. Aquest projecte pretén que en un mateix centre es puguin cursar les tres branques de FP i que els coneixements adquirits siguin reconeguts per tot el sistema.

9. Dinamització de la indústria agroalimentària i de l'hàbitat a la comarca en col·laboració amb ACC10 de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

10. Inici de les obres del projecte de construcció del Centre de Serveis Avançats a les empreses de Can Muntanyola. Aquest equipament serà clau per a la xarxa d’innovació de la comarca, integrarà tots els serveis de suport a l’activitat econòmica, disposarà d’un servei d’allotjament empresarial  i d’un centre de formació directiva.

11. Entrada en funcionament del nou Centre Audiovisual de Roca Umbert, que acull el viver d'empreses per a productores i joves creadors independents.

12. Definir estratègies per tal de seguir acollint esdeveniments d'àmbit nacional i internacional amb l'objectiu d'afavorir l'activitat econòmica, promoure el sector hoteler i comercial.

13. Redactar el pla director urbanístic de la zona annexa al Circuit de Catalunya que ha de definir els usos i noves implantacions econòmiques i que permeti una major coordinació entre els tres municipis implicats.

14. Execució dels Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) que donarà feina a més de 300 persones i suposa una aportació de 6,5 milions d’euros. D’aquesta quantitat, un 80% es destina a projectes d’inversió, mentre que la resta van a parar a programes de despesa social. Pel que fa als projectes d’inversió, que suposen gairebé 5,2 milions d’euros, n’hi ha un total de 25.

15. Revisió i ajust de les previsions d'ingressos municipals, reducció de la despesa de personal  i despesa corrent i aplicació de les mesures de reducció del dèficit proposades pel Govern Central

El Consell Econòmic i Social ja ha executat el primer pla de treball per al 2009, que recollia un centenar d'accions; el 94% de les quals s'han executat.