Compromís de treball conjunt a favor de l'ocupació i la cohesió social

Els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT) i l'Ajuntament de Granollers milloraran la coordinació d'iniciatives per a un desenvolupament equilibrat i sostenible

28 de Gener 2009

 El secretari general de la Unió Intercomarcal de CCOO Vallès Oriental-Maresme, Ovidi Huertas; el secretari general d'UGT Vallès Oriental-Maresme, José Antonio Alcaide, i l'alcalde de la ciutat, Josep Mayoral, han signat avui l'Acord local estratègic per a l'ocupació i la cohesió social a Granollers.D'aquesta manera, els dos sindicats majoritaris i l'Ajuntament de Granollers s'han compromès a millorar fórmules de cooperació per coordinar iniciatives de manera més eficaç.
Les tres parts implicades en aquest compromís treballaran de manera conjunta a favor d'un desenvolupament econòmic i social equilibrat i sostenible del territori. Un desenvolupament que generi ocupació estable i de qualitat, objectiu que ja marca bona part de l'activitat sindical i municipal.
CCOO, UGT i l'Ajuntament de Granollers defensen la col·laboració entre els diversos agents a favor de polítiques socials, d'ocupació i de promoció econòmica que millorin les condicions de la població. Per aquest motiu, han decidit sumar esforços amb l'acord que s'ha formalitzat avui.

Prioritat: dificultats especials
Els dos sindicats majoritaris i el consistori de Granollers prioritzaran les actuacions destinades a les persones aturades que tenen més dificultats d'inserció laboral, a causa de la seva condició personal o de determinades circumstàncies particulars, socials i econòmiques. A més, tots tres facilitaran que les empreses amb les quals contracten obres o serveis acompleixin aquest objectiu i elaboraran estratègies conjuntes respecte a les actuacions que es debaten en les meses d'ocupació.
Aquest compromís implica que:
les organitzacions sindicals participaran en les iniciatives que contribueixen a la recerca, el desenvolupament i la investigació, en l'àmbit de la promoció econòmica, per donar suport a les apostes estratègiques que es vulguin tirar endavant
s'impulsaran fórmules de mediació en els conflictes laborals que es puguin produir a la ciutat, amb respecte als procediments administratius i negociats propis de l'àmbit laboral
s'avaluarà, de manera conjunta, l'oferta de formació professional reglada, ocupacional i contínua existent a Granollers, amb l'objectiu de garantir que sigui adequada, innovadora i de qualitat
les tres parts signants col·laboraran en el desenvolupament del Projecte d'integració de formació professional de Granollers, en el marc de l'Acord estratègic
tots dos sindicats i l'Ajuntament contribuiran a millorar la qualitat de l'ensenyament, amb la creació i la potenciació de serveis educatius i complementaris i amb la potenciació i l'impuls de processos de renovació i innovació pedagògica.