Compromís per preservar cultiu i manteniment al marge esquerre del riu

L'Ajuntament cedeix l'ús dels terrenys del camí situat a l'interior de la ribera del Congost, entre el parc Firal i la carretera Interpolar

12 de Maig 2009

L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha formalitzat avui conveni amb alguns propietaris de parcel·les que limiten amb el camí del marge esquerre del riu Congost, a Palou. Acords que se sumen als ja formalitzats en els darrers anys i als que se signaran properament pel mateix motiu.

Per mitjà d'aquests convenis, l'Ajuntament cedeix a cada un d'aquests propietaris l'ús dels terrenys municipals existents entre el camí del marge esquerre del riu, situat entre el parc Firal i la carretera Interpolar, i les parcel·les de la seva propietat. Un camí que es va desplaçar cap a l'interior de la ribera del Congost fa uns anys, quan es va clausurar l'antic abocador de Granollers i es va sanejar i recuperar el seu entorn fluvial.
Aquesta cessió d'ús de sòl es fa de manera diferenciada amb cada un d'aquests propietaris, segons la superfície de parcel·la privada que, en cada cas, limita amb els terrenys municipals.

L'objectiu és garantir la continuïtat dels cultius que es fan en cada una d'aquestes parcel·les privades i evitar franges de terreny on es pugui acumular brutícia per falta de manteniment o ús.
D'acord amb aquest conveni, els propietaris que es beneficiaran d'aquesta cessió d'ús del sòl hauran d'encarregar-se del manteniment i la neteja de l'espai cedit. A canvi, l'Ajuntament de Granollers hi garantirà l'evacuació d'aigües pluvials i l'accés a la zona, amb actuacions com la connexió de tots els camins transversals del sector amb el camí del marge esquerre del riu Congost.
Aquests convenis seran vigents durant cinc anys.