Adjudicació provisional del contracte d’assessorament i assistència tècnica al segon Pla Estratègic de Granollers

Adjudicació provisional a l’empresa ESTRATÈGIES DE QUALITAT URBANA SL.

15 de Desembre 2008