S'esporguen uns 500 arbres de la ciutat, en la campanya hivernal que s'allargarà fins a final de febrer

Entre febrer i març es faran les noves plantacions d'arbres en aquells espais on hi ha escocells buits

28 de Gener 2019
+
Treballs d'esporga aquest matí al carrer de Roger de Flor
Aquest mes de gener ha començat la campanya hivernal d’esporga de l’arbrat de Granollers, on s’actua sobre més de 500 arbres de carrer. Els treballs es preveu que finalitzin a finals de febrer, alhora que s’iniciarà la plantació de nou arbrat als carrers per cobrir aquells escocells que actualment estan buits.
 
L’esporga és una de les actuacions més importants que es duen a terme sobre l’arbrat viari. A diferència dels arbres forestals o fruiters, on es fan esporgues per millorar producció de fusta o fruita, sense preocupar-se pròpiament de l’arbre, els arbres de ciutat necessiten una poda que respecti al màxim la seva estructura i resolgui els possibles problemes que pugui generar. Ni tots els arbres de la ciutat s'esporguen, ni es fa de la mateixa manera.
 
L’esporga de l’arbrat urbà només té sentit per garantir la seva seguretat; perquè interfereix en façanes, elements viaris; per evitar fruits molestos com els que fan les moreres i troanes; i per formar l'arbre. Si la poda d'un arbre o un conjunt ha de ser constant i causa problemes de difícil resolució com l’afectació en els serveis que passen per sota a terra, al·lèrgies, etc. s’ha de plantejar la seva substitució per un de nou.
 
Les podes sempre han de ser respectuoses amb els arbres garantint el seu creixement més eficient i segur (el natural de cada espècie i varietat).
 
Quan l’arbrat d’un carrer s'ha de canviar es substitueix per una nova espècie tenint en compte que sigui un arbre d’una dimensió i estructura natural adient al lloc: en voreres petites, arbres petits; en places i voreres amples, arbres grans; un arbre estable (segur); que no faci fruits; adaptat a les condicions de la ciutat; que no sigui sensible a les plagues i que no provoqui al·lèrgies. Si és possible, s'introdueixen noves espècies per incrementar la biodiversitat a la ciutat. Enguany, es preveu plantar el nou arbrat entre febrer i març.