S'enderroca una finca del c. Vinyamata que permetrà l'ampliació del carrer de Joan Enric Dunant

12 de Desembre 2018
+
Aquest matí han començat les tasques d'enderrocament d'una casa situada al carrer d'Agustí Vinyamata, 89 que permetrà eixamplar de 4 a 8 metres el carrer Joan Enric Dunant. En el Ple de 31 de juliol es va donar compte del conveni urbanístic de cessió anticipada d'aquest sòl afectat pel planejament urbanístic. D'aquesta manera es podrà millorar la connexió del vial paral·lel a la via del tren amb el pont del carrer de Vinyamata i la connectivitat i la permeabilitat de tot el sector comprès entra el pont, la via, la nova passera, i el passeig de la Muntanya.