S’inicia la presentació de propostes per incloure als Pressupostos Participatius de Granollers

Fins al 18 de febrer es poden presentar propostes a www.granollers.cat/pressupostosparticipatius

10 de Gener 2018
+

Per primera vegada l’Ajuntament de Granollers inicia un procés participatiu innovador, vinculat al pressupost municipal mitjançant el qual la ciutadania proposarà i decidirà a què van destinats un milió d’euros del capítol d’inversions dels pressupostos municipals de 2018 i de 2019 (500.000 € en cada anualitat pressupostària).

Què puc proposar?

S’estableix que els projectes presentats tinguin un pressupost màxim de 150.000 euros cada un. Els projectes poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal. Una inversió és allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir i que la seva duració prevista és superior a un any. Els projectes a presentar per tant poden significar la construcció, adequació o reforma d’equipaments municipals, espais o infraestructures urbanes “durables”.

Per tant, es consideren inversions:

- La creació de noves infraestructures o reposició de les existents (urbanització, mobiliari urbà, enllumenat, parcs, jardins i zones verdes, adequació de solars, fonts, remodelació de voreres o asfaltat, senyalística vial …).

- La compra, construcció o reforma d’edificis i equipaments de titularitat municipal (escoles, centres cívics, instal·lacions esportives, biblioteques …).

- L'adquisició o reposició de vehicles.

- L'adquisició d'aplicacions informàtiques i propietat intel·lectual.

En canvi, no es consideren inversions:

- Les despeses per a la contractació de personal.

- La prestació de serveis o realització d'activitats per part d'entitats sense ànim de lucre, empreses, cooperatives o autònoms. Entre d'altres, per exemple, l'organització d’esdeveniments (festes populars, jornades, fires, debats,...), les campanyes educatives o de sensibilització, les exposicions i intervencions urbanes artístiques o socials efímeres, les enquestes o estudis, o la dinamització de teixit associatiu, veïnal, educatiu, esportiu…

- El manteniment d'infraestructures i equipaments.

- La concessió de subvencions, ajuts o altres tipus d’assistència econòmica.

- La reforma d’espais o equipaments que no siguin de titularitat municipal.

 

Presentació de propostes, del 10 de gener al 18 de febrer

A partir del 10 de gener i fins el 18 de febrer es poden entrar propostes a través de la web www.granollers.cat/pressupostosparticipatius i també a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (c. Sant Josep, 7) o als centres cívics on us ajudaran a entrar la proposta.

Poden presentar proposta totes les persones que viuen o treballen a Granollers, també es pot presentar de forma individual, en grup, amb família, amb els amics, amb la teva entitat...

Un cop presentada la proposta, del 19 de febrer al 15 d’abril es farà la validació i valoració tècnica de les propostes.  Durant tot el procés la comissió de participació del Consell de Ciutat farà el seguiment, assenyalarà les propostes que compleixin tots els criteris i controlarà l’execució.

Un cop seleccionades les propostes, del 16 al 30 d’abril se’n farà la presentació pública i del 2 al 15 de maig totes les persones a partir de 16 anys empadronades a Granollers podran votar els 5 projectes que els agradin més.

Fes la teva proposta Fes la teva proposta!                                        

Els objectius dels Pressupostos Participatius són:

 

  • Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics.
  • Garantir una participació inclusiva, obrint diversos canals que permetin la participació de tota la ciutadania.
  • Generar major transparència i eficiència en la gestió municipal.
  • Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar les actuacions.
  • Ajustar la despesa municipal a les necessitats i prioritats de la ciutadania.