Roca Umbert obre una convocatòria per seleccionar projectes expositius vinculats amb les arts visuals que es podran produir i difondre a la fàbrica durant els propers dos anys

Formen part del jurat, entre d’altres, Joan Fontcuberta, artista resident a Roca Umbert, i professionals independents al jurat amb la voluntat de donar major transparència.

20 de Juliol 2017
+
La regidora de Projectes Estratègics, Alba Barnusell, l'assessor de Roca Umbert, Joan Fontcuberta i l'alcalde Josep Mayoral presentant la convocatòria

Oberta la convocatòria, fins el 30 de setembre, de creació, producció i difusió a projectes en l’àmbit de les arts visuals i la imatge de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Aquest dijous s’ha presentat aquesta convocatòria adreçada a persones d’arreu a títol individual o col·lectiu, sense límit d’edat o nacionalitat. 

Es tracta de 8 ajuts econòmics repartits en tres modalitats: artistes visuals, performance i comissariat, i els projectes hauran d’estar vinculats a les següents temàtiques: memòria ferida, infiltració i/o empoderament. 

L’objectiu és regular la selecció dels projectes en el camp de les arts visuals i la imatge que accediran als ajuts de suport a la creació, producció i difusió artística contemporània a Roca Umbert. 

·MODALITAT PER A PROJECTES DE CREACIÓ ARTÍSTICA INÈDITS

oAcollirà projectes “a mida” i inèdits en l’àmbit de les arts visuals i la imatge que es presentaran a la sala Zero (140 m2) de l’Espai d’Arts de Roca Umbert. 

oEl projecte rebrà un suport econòmic de 1.000 € (més iva i subjectes a retenció) en concepte d’honoraris, fins a 1.000 € en concepte de producció d'obra i fins a 500 €  en concepte d’allotjament i/o transports.  Es facilitarà la col·laboració de la impremta municipal, si el projecte ho requereix i d’acord amb les possibilitats tècniques,  per a la impressió de fotografies, vinils, plotters, ..

oEls projectes hauran de ser acompanyats d’una proposta d’activitat o activitats paral·leles que tinguin com a finalitat apropar el contingut del projecte al públic general o professional del sector de les arts visuals i de la imatge. El pressupost d’aquestes no podrà ser superior a 500 € .

oEs seleccionarà un màxim de dos propostes a executar durant la programació de l’any 2018 i/o 2019.

·MODALITAT CREACIÓ ARTISTICA VINCULADA A LA PERFORMANCE

oAcollirà projectes que necessiten la realització d’una estada d’un mínim d’una setmana i un màxim de dues setmanes al centre d’arts en moviment o a la Sala Zero de l’Espai d’Arts per desenvolupar un projecte vinculat a la performance i la imatge. Es valorà projectes híbrids que busquin la interrelació de les arts del moviment, la fotografia i el vídeo.. Els projectes inèdits es valoraran positivament.

oLa performance resultat de l’estada es presentarà públicament a Roca Umbert, en l’espai que millor s’adeqüi a les necessitats del projecte. Els projectes podran contemplar la possibilitat de generar un format expositiu; en aquest cas Roca Umbert si ho considera oportú assumiria els costos de la producció i fins a 500 €. 

oEl projecte rebrà un suport econòmic de 1.000 € (més iva i subjectes a retenció) en concepte d’honoraris i producció, i fins a 500 € en concepte d’allotjament i transports. El centre es farà càrrec de la documentació del procés durant l'estada a Roca Umbert. 

oEs seleccionarà un màxim de quatre propostes a executar durant la programació de l’any 2018 i/o 2019.

·MODALITAT COMISSARIAT

oAquesta modalitat està dirigida a comissaris i creadors per a la producció de projectes de comissariat de temàtica vinculada al camp de la imatge com a eina de creació i de transmissió de coneixement. Els projectes inèdits es valoraran positivament. 

oLes propostes es mostraran en format expositiu a la Sala Zero de l’Espai d’Arts de Roca Umbert.

oEl projecte rebrà un suport econòmic de 1.000 € (més iva i subjectes a retenció) en concepte d’honoraris del/s comissaris, 350 € per artista fins a un màxim de 1.500 €  (més iva i subjectes a retenció) en concepte d’honoraris dels artistes participants, fins a 1.000 € en concepte de producció d'obra, i fins a 500 € en concepte d’allotjament i transport. Es facilitarà la col·laboració de la impremta municipal, si el projecte ho requereix i d’acord amb les possibilitats tècniques,  per a la impressió de fotografies, vinils, plotters, ... 

oEls projectes hauran de ser acompanyats d’una proposta d’activitat o activitats paral·leles que tinguin com a finalitat apropar el contingut del projecte al públic general o professional del sector de les arts visuals i de la imatge. El pressupost d’aquestes no podrà ser superior a 500 € .

oEs seleccionarà un màxim de dues propostes a executar durant la programació de l’any 2018 i/o 2019.

Es crearan tres comissions de selecció dels projectes presentats que també faran seguiment i valoració dels projectes. Formen part del jurat, entre d’altres, Joan Fontcuberta, artista resident a Roca Umbert, i professionals independents al jurat amb la voluntat de donar major transparència.