Les obres d'ampliació del Centre Audiovisual de Roca Umbert, en marxa

Amb aquesta actuació es generarà espai en tot l'equipament per acollir uns 150 llocs de treball

02 de Febrer 2017
+
Imatge virtual de l'ampliació del Centre Audiovisual de Roca Umbert
La setmana passada van començar les obres d'adequació de la planta baixa de la nau D2 i la nau D3 per ampliar el Centre Audiovisual de Roca Umbert, que tenen una durada prevista de sis mesos. L'obra la porta a terme Constructora del Cardoner, SA amb un pressupost d'adjudicació de 662.395,46 euros, IVA inclòs. 
 
Aquesta ampliació anirà destinada a acollir empreses i autònoms de l’àmbit audiovisual, digital, creatiu, tecnològic. L’evolució de la tecnologia farà que comparteixin espai empreses de producció i enginyeria audiovisual, empreses de base tecnològica, professionals de l’àmbit de les xarxes i de l’ampli món d’Internet.
 
L’ampliació que s’executa augmentarà les prestacions de l’espai i dels serveis que es van preveure fa anys: millora les capacitats modulars, amplia superfícies dels espais, millora els serveis a les empreses i ofereix més espais comuns i de relació entre els residents. Alhora també s'incorporaran solucions tècniques de control d’accés i de sistemes de seguretat del recinte.
 
En una fase anterior ja es van executar els treballs de rehabilitació de façanes i cobertes, xarxes soterrades i base de paviment. En aquesta segona fase de les obres es preveu la rehabilitació interior de les naus. L’espai a rehabilitar és tot en planta baixa, d'una forma rectangular d’uns 35 m de longitud i 24 m d’amplada amb una superfície total d’uns 850 m2. 
 
A la Nau D2 hi haurà les sales de treball, 5 sales amb capacitat per acollir 6 llocs de treball i una per a 12 llocs de treball, el magatzem, una sala de locució i un office. La  nau D3 serà un espai diàfan i en un extrem s'hi construirà un volum quadrat sota encavallada d’uns 120 m2 on hi haurà 4 sales de reunions i els serveis. En un costat del volum hi haurà el vestíbul, estirant el vestíbul existent i, a l’altra, una sala oberta amb espai per a uns 40 llocs de treball. L’espai de treball amb màxima ocupació es preveu per a 82 llocs de treball.
 
Respecte a les instal·lacions, s'hi farà subministrament d’aigua, instal·lació contra incendis, electricitat, telecomunicacions i climatització amb bombes de calor.
 
La intervenció intenta posar en valor la singularitat arquitectònica d’aquest espai industrial i transformar-lo per adaptar-lo a les noves necessitats dotant l’espai a les infraestructures necessàries per desenvolupar la nova activitat sense perdre aquesta essència.
 
La posada en marxa de l'ampliació del Centre Audiovisual es preveu per l'inici de l'any que ve.