La Porxada estrena la il·luminació artística i funcional dels edificis patrimonials

El Pla Director d’Il·luminació del Patrimoni Arquitectònic de Granollers fa una proposta conceptual d’enllumenat ornamental per a 25 elements

23 de Gener 2019
+
Imatge de la Porxada amb la nova il·luminació (Foto: Toni Torrillas)

La Porxada presenta nou enllumenat que destaca els elements arquitectònics principals, les columnes de pedra i les encavallades de fusta. Des de mitjans de l’any passat es disposa del Pla Director d’Il·luminació del Patrimoni Arquitectònic de Granollers que planteja les directrius bàsiques per il·luminar i embellir els principals edificis i monuments patrimonials de la ciutat fent ús de les noves tecnologies i millorant l’eficiència energètica. 

A la Porxada s’ha substituït l’enllumenat que hi havia, i que només responia a les necessitats bàsiques d’il·luminació, per nous projectors de leds de menor consum (aconseguint un estalvi aproximat del 70 %), amb la intensitat lluminosa regulable i amb un projector que redueix el seu impacte visual en l’estructura de fusta. Es mantenen els 24 punts de llum, però s’agrupen en tres escenes o situacions diferents segons el moment. D’altra banda per posar en valor l’element patrimonial que fins ara restava en un segon terme, s’han instal·lat un total de 30 focus per il·luminar les columnes, i 8 projectors lineals per a les encavallades.

Tota la nova instal·lació d’enllumenat, la funcional i l’ornamental, està controlada mitjançant tecnologia bluetooth, i es pot programar i ajustar les escenes i programacions des d’un comandament a distància o des d’una aplicació mòbil. El Pla Director d’Il·luminació del Patrimoni Arquitectònic de Granollers fa una proposta conceptual d’enllumenat ornamental per a 25 elements que actualment es troben escassa o inadequadament il·luminats, com l’Ajuntament, les muralles, el Gra, la Sala Francesc Tarafa, el Museu, el Palau d’Esports o la torre de defensa i la torre de l’aigua de la plaça de Maluquer i Salvador. Aquests elements patrimonials corresponen a diferents èpoques de la història (medieval, modernista, industrial o contemporània) i cadascun rep un tractament lumínic diferenciat.