Ja es poden sol·licitar les beques pel curs 2017-2018

Ajuts de materials i llibres, menjador i d'escolaritat (incloent l'Escola Municipal de Música) i de promoció de l'esport

07 d'Abril 2017
+

Finalitat: L'atorgament d'ajuts a la ciutadania empadronada a Granollers i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques que els representi la possibilitat d'inclusió en el col·lectiu de risc d'exclusió social.

Ajuts individuals de Material i Llibres

  • Ajuts individuals de Material i Llibres. L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament d'ajuts de material i llibres per alumnes matriculats en centres públics o privats concertats que cursin educació infantil, primària i secundària.
  • Terminis: del  5 d'abril al 5 de maig de 2017.

Enllaç Ajuts de material i llibres pel curs 2017-2018

Ajuts econòmics per facultar l'accés de la pràctica esportiva

  • Ajuts econòmics per facultar l'accés de la pràctica esportiva. L'objecte d'aquesta convocatòria és regir l'atorgament d'ajuts per a la promoció de l'esport a la ciutat de Granollers i garantir l'accés a la pràctica esportiva de la temporada 2016/2017 a les persones que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques que els representi la possibilitat d'inclusió en el col·lectiu de risc d'exclusió social.
  • Terminis: del 5 d'abril al 5 de maig de 2017.

Enllaç Sol·licitud d'ajuts d'escolaritat i menjador d'Escoles Bressol Municipals

Ajuts per l'escolarització i menjador d'infants a les escoles bressol municipals

  • Ajuts per l'escolarització i menjador d'infants a les escoles bressol municipals. L'objecte d'aquesta convocatòria és doble (1) regir l'atorgament d'ajuts per l'escolarització d'infants de les Escoles Bressol Municipals de Granollers, per el curs  2017/2018, empadronats a Granollers, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques i (2) l'atorgament d'ajuts de menjador per a infants matriculats a les Escoles Bressol Municipals de Granollers, durant el curs 2017/2018, empadronats a Granollers, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.
  • Terminis: del 5 d'abril al 30 de juny de 2017.

Enllaç Ajuts per a la promoció de l'esport

Ajuts a l'escolarització de l'Escola Municipal de Música i Conservatori

  • Ajuts a l'escolarització d'alumnes de l'Escola Municipal de Música Josep M Ruera i del Conservatori de Granollers. L'objecte d'aquesta convocatòria és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per a l'escolarització d'alumnes de l'Escola Municipal de Música Josep M Ruera i del Conservatori de Granollers, empadronats a Granollers, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques que els representin la possibilitat d'inclusió en el col·lectiu de risc d'exclusió social.
  • Terminis: del 5 d'abril al 14 de juliol de 2017.

Enllaç Sol·licitud d'ajuts d'escolaritat per a l'Escola Municipal de Música i Conservatori