Inaugurada la nova oficina de Granollers Habitatge

Està situada al c. del Rec, 50 i centralitza tots els tràmits relacionats amb l'habitatge ja siguin municipals com de la Generalitat

14 de Novembre 2017
+
La regidora d'Urbanisme i Habitatge, Mònica Oliveres, amb l'alcalde de la ciutat, Josep Mayoral i la regidora de Serveis Socials, M. del Mar Sánchez en la inauguració de la nova oficina d'habitatge
Des d'aquest estiu l'atenció integral de tots els tràmits relacionats amb l'habitatge es fa des de la nova Oficina de Granollers Habitatge, situada al carrer del Rec, 50, amb la voluntat de concentrar en un sol punt l’acció pública de programes conjunts del Servei d’Urbanisme i Serveis Socials pel que fa al parc públic, l’accés a l’habitatge, l’emergència habitacional, la pobresa energètica i la Borsa de Lloguer Municipal, entre altres. També s’atenen els tràmits relacionats amb diferents campanyes en marxa durant l’any,  ja siguin de la Generalitat, a través de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, o municipals.
 
La nova oficina, en planta baixa, és accessible i adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. L’horari d’atenció al públic és dilluns a dijous de 9 a 14 h i divendres de 9 a 13 h i està situada molt a prop de l’Oficina d’Atenció a les Comunitats de Veïns, que és a Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. 
 
La segona convocatòria d’ajuts, fins a final d’any
 
Durant l’any 2016 i aquest 2017 l’Ajuntament ha organitzat dues convocatòries en el marc del programa global d’habitatge que han mobilitzat més d’1’5 milions d’euros per a polítiques d’habitatge. La primera convocatòria va permetre millorar el parc d’habitatges arreu de la ciutat i arribar a més de 400 famílies, i la segona es troba actualment en marxa i finalitzarà a finals d’any.
Aquestes són les darreres dades quant a nombre de sol·licituds rebudes d’aquesta 2a. convocatòria (informació actualitzada a 7 de novembre): 
 
1. Ajuts al lloguer
 
1.1. Joves entre 18 i 35 anys. Per a contractes nous o vigents: 48 sol·licituds.
 
1.2. Majors de 65 anys. Per a contractes nous o vigents: 5 sol·licituds.
 
1.3  En cas de reunir alguna de les situacions següents: 18 sol·licituds
· Ser família monoparental.
· Que la sol·licitant i titular del contracte sigui una dona víctima de violència masclista.
· Acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat superior al 33%.
· Ser titular d’un contracte d’arrendament formalitzat a través de la Borsa de Lloguer Municipal.
 
Total de sol·licituds lliurades d'ajuts al lloguer: 71
 
2. Ajuts a la rehabilitació
 
2.1 Millora de l’accessibilitat en habitatges, edificis i locals
2.1.1 Ajuts destinats a la instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes, grues, etc. que permetin l’accés i millora de la mobilitat en els espais comuns d’edificis residencials: 9 sol·licituds
 
2.1.2 Ajuts per millorar la mobilitat a l'interior dels habitatges (substitució de banyeres per dutxes, eliminació de graons, redistribució d'aparells sanitaris, instal·lació d'agafadors, substitució d'aixetes i ampliació i/o canvi de sentit d'obertura de portes, col·locació de portes corredisses...): 3 sol·licituds
 
Total de sol·licituds: 12. Esgotada la partida prevista de 104.000 euros
 
2.2 Subvencions per rehabilitar façanes i mitgeres en edificis residencials: 7 sol·licituds. Esgotada la partida prevista de 110.347 euros.
 
3. Ajuts per incentivar l’aportació d’habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal: cap sol·licitud fins a la data.
 
Les bases amb tots els requeriments per optar a aquests ajuts es poden consultar a www.granollers.cat/plahabitatge.
 
Enquestes per conèixer l’opinió ciutadana sobre l’habitatge a Granollers
 
En el marc de la redacció del nou Pla d’Habitatge de Granollers que s’està portant a terme actualment us recordem que hi ha disponible una enquesta destinada a la ciutadania per tal de conèixer la seva opinió per seguir millorant els serveis i les polítiques d’habitatge. Es pot contestar en paper a la nova Oficina d’Habitatge, a l’OAC, i també en línia a wwww.granollers.cat/plahabitatge.